November 29, 2011

არც ისე შორეული წარსულიდან, საბჭოთა არმიის ბოლო ოპერაცია, Журнал «Братишка»:


ar Gue

საბრძოლო ოპერაციებით ხელმძღვანელობა იკისრეს რუსმა ოფიცრებმა...ბრძოლაში ჩაერთნენ პეჩორის დივიზიის სპეცნაზის//სპეციალური ნაწილის // ნაწილები, ზვიად გამსახურდიამ სთხოვა ელცინს არ დაეჭირა მხარი აჯანყებულებისთვის და დახმარებოდა კანონიერ დემოკრატიულ მთავრობას, მაგრამ პასუხი ვერ მიიღო. დანარჩენიც იქნებ ვინმემ თარგმნოს, დასჭირდებათ ისტორიკოსებს...
   
      РУКОВОДСТВО БОЕВЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ ВЗЯЛИ НА СЕБЯ РОССИЙСКИЕ ОФИЦЕРЫ, А К БОЮ НА СТОРОНЕ "НОВОЙ ОППОЗИЦИИ" ПОДКЛЮЧИЛИЧЬ ЧАСТИ СПЕЦНАЗА ПЕЧОРСКОЙ ДИВИЗИИ. Звиад Гамсахурдия обратился к Ельцину с просьбой не поддерживать мятежников, а напротив, оказать помощь законному демократическому правительству, но ответа не получил.