სარჩევი

ს ა რ ჩ ე ვ ი

 გაიძ მინასიანი

სომხური ომი და ტერორიზმი


  უმბერტო ეკო

სახელგანთქმული რუსი მღვდელი ალექსანდრე მენის  საუბრები

 /თარგმნა გიორგი მარჯანიშვილმა/

ისტორია

     ფილოსოფია
    ესეც ევროპა: 

    /თარგმნა გიორგი მარჯანიშვილმა/

    დაუვიწყარი ადამიანები

     აქტუალური თემები:      პოლიტიკა


        ხელოვნება და კულტურა