August 5, 2011

გაიძ მინასიანი, სომხური ომი და ტერორიზმი:

გაიძ მინასიანი, სომხური ომი და ტერორიზმი  (გაიძ მინასიანი წარმოშობით სომეხი ფრანგი  ექსპერტია)

სომხურ ტერორიზმზე
სომხებმა თავის სასარგებლოდ გამოიყენეს რუსეთის არმიის მოქმედება კავკასიაში. 
რუსეთის არმია დაინტერესებული იყო აზერბაიჯანელების და სომხების, აფხაზების თუ ოსების და ქართველების ერთმანეთზე გადაკიდებასა და გადამტერებაში. რათა ამით შეენარჩუნებინა თავისი პოზიციები ამიერკავკასიაში. დაახლოებით ასე იყენებდნენ ლიბანის შინაგან წინააღმდეგობებს სირიელები რომელთა მიზანიც იყო ლიბანში გაბატონება.

დაშნაკცუტიუნი მერყეობს «დიდსომხურ» ნაციონალიზმსა და თავისუფალი, გაერთიანებული, დამოუკიდებელი, დემოკრატიული და სოციალისტური სომხეთის მომცველ პლანეტარულ კონფედერაციაზე ინტერნაციონალისტურ ოცნებას შორის.

ასეთი სომხეთი კი დაშნაკთა აზრით უნდა იყოს რევოლუციური ბრძოლების შედეგი. ჰაიტადიზმს («სომხური საკითხი») უნდა სომხეთის და საყოველთაოს, რევოლუციური ძალადობის და საყოველთაო მშვიდობის პერსპექტივის დაკავშირება ერთმანეთთან.

გაიძ მინასიანი, სომხური ომი და ტერორიზმი, საფრანგეთის საუნივერსიტეტო გამომცემლობები, 2002, ჟან-მარი დემალდანის წინათქმა.
«ძველი არ ამთავრებს კვდომას, ახალი ვერ ახერხებს გაჩენას»  (რომენ როლანი).

გაიძ მინასიანი, სომხური ომი და ტერორიზმი-2 :

სომხური რევოლუციური 
ფედერაცია დაშნაკცუტიუნის
 დამფუძნებლები
 1995 წლის ნოემბერ-დეკემბერში ბეირუთში ჩატარდა სომხური რევოლუციური ფედრაცია დაშნაკცუტიუნის XXVI ყრილობა. სომხეთში იმარჯვებს რელიგიური ნაციონალიზმი და იქმნება სამღვდელოებისა და ვაჭრების ალიანსი. სომხური რევოლუციური ფედერაცია სომხეთში აკრძალულია და დიასპორა მას ეჭვის თვალით უყურებს. აშკარაა რომ დაშნაკები უძლურები უყურებენ შეტევაზე გადასულ ლიბერალურ უტოპიას... აშკარა კრიზისია...ყრილობამ შეიმუშავა სახელმწიფო დაშნაკიზმის კონცეფცია რომელიც გულისხმობს სახელმწიფოს პრობლემის დაყენებას ცენტრში და ჰაიტადიზმის დაქვემდებარებას ლ.ტერ-პეტროსიანის რეჟიმისადმი. დაშნაკები უარყოფენ რევოლუციურ სოციალიზმს და მარუხიანიზმს და პროგრამად ისახავენ თავისებურ რაღაცას :

გაიძ მინასიანი, სომხური ომი და ტერორიზმი-4 :

ჰაიტადიზმი არის რეალური სამყაროს სიმკაცრისა და ეთნიკური მოსპობის ფსიქოზის შეხვედრის შედეგი...
თავისი იდეების, ღირებულებებისა და მითების მქონე ჰაიტადიზმი, ეს ეროვნული მოძრაობა, გამოხატავს ერთ მოთხოვნას : ახალი სომეხი ერისა და მის ისტორიულ ტერიტორიებზე ახალი სომხეთის შექმნის მოთხოვნას. 

შესავალი 2:
ჰაიტადიზმი და სომხური რევოლუციური ფედერაცია:
თანამედროვეობასა და ტრადიციას შორის მოქცეული ჰაიტადიზმი ჩაფიქრებულია სომეხთა ახალ პარადიგმად და სოციოლოგიად და ქმნის სისტემას. მისი იდეების, ღირებულებებისა და მითების მქონე ეს ეროვნული მოძრაობა გამოხატავს ერთ

გაიძ მინასიანი, სომხური ომი და ტერორიზმი-3 :

1.  სომხური საკითხი და ჰაიტადიზმი:
   სომხეთზე ლაპარაკს იწყებენ ძვ.წ.VII ს-ში. ამ სახელს უწოდებენ შავის ზღვის შუმადინარეთისგან და სამხრეთი კავკასიონის ქედის ანატოლიის ზეგნისგან  გამომყოფ რეგიონს სწორედ აქ, სომხეთში, ოდესღაც ურარტუში დამკვიდრდა ბალკანეთიდან წასული ინდოევროპელი ხალხი, განვითარდა და გადაიქცა სომეხ ხალხად რომელიც იყო 301 წელს ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად მიმღები პირველი ხალხი. სახელი

გაიძ მინასიანი, სომხური ომი და ტერორიზმი-5:

რუსულ და ოსმალურ სოფლებში გაჩენილი სომხური რევოლუციური ფედერაცია კონსტრუქტივისტულ სოციალიზმში ხედავს სოციალიზმის ეროვნულ პროექტში გათქვეფის ორიგინალურ ექსპერიმენტს, სოციალიზმის და ნაციონალიზმის სინთეზს ( ანუ ნაციონალ-სოციალიზმს? მთარგმნელი) რომელიც მოიცავს უაღრესად ფართო პოლიტიკურ სპექტრს მომარქსისტო სოციალიზმიდან ტრადიციონალისტებამდე ხალხოსნების, ნაციონალისტების და ლიბერალების გავლით.

გაიძ მინასიანი, სომხური ომი და ტერორიზმი-6:

1970 წელს მოხდა  სომხური რევოლუციური ფედრაცია დაშნაკცუტიუნის რადიკალიზაცია.
ფოტოზე: სომხური არადაშნაკურ-ანტიდაშნაკური მაგრამ ასევე ჩეკისტური ტერორისტული ორგანიზაცია "საიდუმლო არმია სომხეთის განთავისუფლებისთვის"-ის დროშა (მთარგმნელი).

შესავალი 5. მესამე სამყაროს მომხრეობა და ტერორიზმი :
1970 წელს მოხდა  სომხური რევოლუციური ფედრაცია დაშნაკცუტიუნის რადიკალიზაცია.
  ესაა სტრატეგიული ტეხილი. დაშნაკებმა უარყვეს ძველი ანტისაბჭოთა სტრატეგია და ჩათვალეს რომ თურქეთის საწინააღმდეგო სტრატეგიაა ის რაც მათ დააბრუნებინებს დაკარგულ ტერიტორიებს. 

გაიძ მინასიანი, სომხური ომი და ტერორიზმი-7:

«რეჟიმები იცვლებიან სომხეთი რჩება!»
სომხურ რევოლუციურ ფედერაცია დაშნაკცუტიუნს ახარებს ის რომ მოსკოვმა დაშნაკებს დართო სომხეთის საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკაში იატაკქვეშა დაშნაკური უჯრედების შექმნის ნება თურქეთთან ბრძოლის ერთადერთი პირობით.
  ნაწილი პირველი : ჰაიტადისტური კულტურული რევოლუცია (1972-1988) :
სტალინის სიკვდილის შემდეგ მოსკოვმა კავშირი დაამყარა ყველა ძალასთან (სახელმწიფოებთან, პარტიებთან, მოძრაობებთან) რომელთაც შეუძლიათ მსოფლიოში საბჭოთა კავშირის სახის შელამაზება და მონაწილეობის მიღება მსოფლიოში საბჭოთა ბრწყინვალების გავრცელებაში...

გაიძ მინასიანი, სომხური ომი და ტერორიზმი-8 :

ლიბანი, სომხური რევოლუციური ფედერაცია დაშნაკცუტიუნის ცენტრი.
თავი პირველი :
ძირს თურქეთი (1972-1981) :  
ჰაიტადიზმის კულტურული რევოლუციის ინსტრუმენტად იქცნენ ლიბანელი სომხები და მისი მიზიდულობის ცენტრია ბეირუთი.  200 000 ლიბანელი სომეხი შეადგენს მთელი სომხური დიასპორის ყველაზე ინსტიტუციონალიზებულ თემს, რასაც ხელს უწყობს ლიბანის თავისებური,კონფესიიონალიზმზე და თემების თანაარსებობაზე დაფუძნებული სისტემა. ის  უზრუნველყოფს ქრისტიანების და მაჰმადიანების

გაიძ მინასიანი, სომხური ომი და ტერორიზმი-9 :

 დაშნაკთა სამხედრო საბჭო:  
  ... ბევრი რამ გვაფიქრებინებს რომ სომხური რევოლუციური ფედერაცია დაშნაკცუტიუნი თანამშრომლობდა სახელმწიფოთა (აშშ,საბჭოთა კავშირი,რუსეთი,საფრანგეთი,ინგლისი) სამხედრო ინსტიტუტებთან. Eეს ხსნის დაშნაკთა ქსელის საქმიანობის დიდად კონფიდენციალურ ხასიათს საუკუნეზე მეტი ხნის მანძილზე. სომხური საკითხის კონფლიქტურმა ბუნებამ, მისმა გეოპოლიტიკურმა მნიშვნელობამ სხვადასხვა სახელმწიფოს სამხედრო დაზვერვებს უბიძგა ამ პარასამხედრო ქსელის ინსტრუმენტალიზაციისკენ...

გაიძ მინასიანი, სომხური ომი და ტერორიზმი-11 :

თავი მეორე :
გადახრები და ნორმალიზაცია  1981-1988:
იმ დროს როდესაც სომხური რევოლუციური ფედერაცია დაშნაკცუტიუნი მერყეობს და ეძებს ახალ გზას დასავლეთ ევროპის ნაწილს 1981-198 წლებში თავს დაატყდა ვარდისფერი ტალღა. და ამან ახალი იმედები გაუჩინა დაშნაკებს.

გაიძ მინასიანი, სომხური ომი და ტერორიზმი-10 :

წითელი არმიის მიუნხენში და ბეირუთში მყოფი წარმომადგენლები ისევ დაუკავშირდნენ მას თურქეთში სამხედრო გადატრიალების შემდეგ. თურქეთმა და პაკისტანმა დაიწყეს თანამშრომლობა და გაურთულეს მდგომარეობა ავღანეთში მყოფ საბჭოთა ჯარებს...
  საბჭოელები ჰ.მარუხიანისგან მოითხოვენ ტერორის მიმართვას თურქეთის წინააღმდეგ პაკისტანში და ნატოს ყველა ქეყანაში ამერიკის შეერთებული შტატების ჩათვლით. 

გაიძ მინასიანი, სომხური ომი და ტერორიზმი-12 :

 ყრილობაზე დაშნაკებმა შეიმუშავეს ახალი უფრო შემტევი დოქტრინა, მესიანისტური სოციალიზმი...
  1981 წელს ბრეჟნევმა საბჭოთა კავშირის კომუნისტურ პარტიას მოუწოდა რომ აუცილებელი იყო ანგარიშის გაწევა  მათი რესპუბლიკის საზღვრებს გარეთ მცხოვრები პიროვნებების კულტურული საჭიროებებისთვის.

გაიძ მინასიანი, სომხური ომი და ტერორიზმი-13 :

 ასე ამზადებდნენ კავკასიის უბედურებას (მთარგმნელი)
დისკუსიები მოსკოვში მთიანი ყარაბაღის გამო:
  1983 იანვარში ჰ. მარუხიანი მოსკოვში ეცნობა მიმდინარე მოვლენებს. საბჭოელები მას პირდებიან რომ საბჭოთა კავშირი გაეროში მხარს დაუჭერს სომეხთა გენოციდის ფაქტის აღიარებას. და ამბობენ რომ მოსკოვიც აღიარებს ამას. ამას გარდა მოსკოვში დაშნაკებს

ჩანართი : ყარაბაღის ამერიკელი გმირი მონტე მელკონიანი (1957-1993)


მონტე მელქონიანი
 ამ ამერიკაში დაბადებულმა ამ სომეხმა ბერკლის უნივერსიტეტში შეისწავლა აზიის ისტორია და არქეოლოგია.
1980 წელს ის გახდა კგბ-ს “ჩრდილში” მოქმედი სომხური ტერორისტული ორგანიზაცია “ასალას” ( “საიდუმლო არმია სომხეთის განთავისუფლებისთვის”) წევრი და საიდუმლოდ გადავიდა ბეირუთში სადაც იყო “ასალას” ჯგუფი  “ჰაიასტანის” მებრძოლი. შემდეგ იცხოვრა საფრანგეთში.
  1990 წელს ჩავიდა საბჭოთა სომხეთში სადაც პირველი თვეები მუშაობდა სომხეთის მეცნიერებათა აკადემიაში  (ამზადებდა მონოგრაფიას ურარტუს არქეოლოგიის შესახებ).

გაიძ მინასიანი, სომხური ომი და ტერორიზმი-14 :

 „საიდუმლო არმია სომხეთის განთავისუფლებისთვის (ასალა) აშკარად ჩაუვარდა ხელში საბჭოთა კავშირს. მისი მთავარი პოტენციალი ეხლა სირიაშია და დამოკიდებულია დამასკოსგან დამოუკიდებელ ზოგ სირიულ სამსახურზე”, განაცხადა სომხური რევოლუციური ფედერაცია დაშნაკცუტიუნის წარმომადგენელმა ჰ. პაპაზიანმა რომელმაც

გაიძ მინასიანი, სომხური ომი და ტერორიზმი-15 :

ამერიკულ-საბჭოთა თანამშრომლობამ მოსპო საბჭოთა კავშირში ჩართული ხალხების დამოუკიდებლობის ყოველგვარი სტრატეგია რასაც შეეწირა მანამდე ამერიკის მფარველობაში მყოფი ს. ზეიტლიანი რომელიც მოკლა კგბ-მ ამერიკელთა ირიბი და ლიბანელი ვალიდ ჯუმბლატის უშუალო დახმარებით.

ომხური რევოლუციური ფედერაცია დაშნაკცუტიუნი მონაწილეობს საბჭოთა კავშირში ხელისუფლების გადაწყობაში:

გაიძ მინასიანი, სომხური ომი და ტერორიზმი-16 :

 დამაფიქრებელი აზრი
   სომხური რევოლუციური ფედერაცია დაშნაკცუტიუნი ემხრობა მოსკოვი-ერევანის ღერძს და უპირისპირდება ანკარა-ბაქოს კავშირს…

  ვაშინგტონი 1988 წლიდან გამოძიების ფედერალურ ბიუროში სამსახურში იღებს სომხებს და თანდათანობით მხარს უჭერს რესპუბლიკათა სუვერენიტეტს. ამერიკის დაზვერვის სამსახურები ცდილობენ რესპუბლიკურ მოძრაობებში შეღწევას. დაშნაკებში ხდება

გაიძ მინასიანი, სომხური ომი და ტერორიზმი-17

პარუირ აირიკიანი
სომხეთის დამოუკიდებლობის მომხრე პარუირ აირიკიანის გაძევება საბჭოთა კავშირიდან:
„ჩვენ ვიქეცით მოსკოვის მძევლებად, ეს კი მონობის ყველაზე უარესი ფორმაა", თქვა პქრუირ აირიკიანმა  2009 წლის 26 თებერვალს.

საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის XIX კონფერენციის ტეხილი:

სომხური რევოლუციური ფედერაცია დაშნაკცუტიუნი ემზადება ათენში თავისი XXIV ყრილობის ჩასატარებლად და ამავე დროს მოსკოვი აძლიერებს ნორმალიზაციის პროცესს საბჭოთა სომხეთში  რომელიც მოიცვა პროტესტმა და საყოველთაო გაფიცვამ. ყარაბაღის კომიტეტი უპირისპირდება ცენტრს და მოითხოვს მეწამორის ბირთვული ელსადგურის და

გაიძ მინასიანი, სომხური ომი და ტერორიზმი-18

სომხურმა რევოლუციურმა ფედერაცია დაშნაკცუტიუნმა მოუწოდა მოსკოვი-ერევანი-თეირანის ღერძის შექმნისაკენ და მთიანი ყარაბაღი აქცია ამ სტრატეგიული ალიანსის ნევრალგიურ კვანძად... ყრილობამ დაშნაკებს მოუწოდა სამშობლოში სასწრაფოდ დაბრუნებისკენ რამაც ხაზი გაუსვა იმას რომ სომხური რევოლუციური ფედერაცია დაშნაკცუტიუნი გორბაჩოვის მომხრეა და თავის სტრატეგიას უქვემდებარებს საბჭოთა კავშირის დღეგრძელობას...

გაიძ მინასიანი, სომხური ომი და ტერორიზმი-19

1988 წლის 7 დეკემბერს ძლიერმა მიწისძვრამ შეარყია სომხეთის ჩრდილოეთი ნაწილი. დაიღუპა 55000 ათასი კაცი და 500 000-ზე მეტი დარჩა უსახლკაროდ. გორბაჩოვი საჩქაროდ დაბრუნდა აშშ-დან. აღდგენით სამუშაოებს სათავეში ჩაუდგა საბჭოთა მთავრობის ხელმძღვანელი ნ.რიჟკოვი რომელსაც მხარი დაუჭირა საბჭოთა სახელმწიფოს მეთაურთან და სომეხ ხალხთან სოლიდარულმა საერთაშორისო თანამეგობრობამ. სომხურმა დიასპორამ გამოაცხადა საყოველთაო მობილიზაცია. ორგანიზებული იქნა ჰუმანიტარული დახმარება, გაიხსნა ფონდები და დაქირავებული იქნა თვითმფრინავები. საერთაშორისო თანამეგობრობამ და სომხურმა საქველმოქმედო ორგანიზაციებმა გაავსეს სომხეთი გადარჩენილებისთვის განკუთვნილი საქონლით,სურსათ-სანოვაგით,პირველი საჭიროების ნივთებით.

გაიძ მინასიანი, სომხური ომი და ტერორიზმი-20

ომი მთიანი ყარაბაღისთვის, მზადდება:
1989 წლის ზაფხულიდან თითქოს ვეღარაფერი და ვეღარავინ აჩერებს ძალადობას ყარაბაღში, ვერც აზერბაიჯანელი კომუნისტები თუ აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობის მომხრეები,ვერც სომხები და ვერც საბჭოთა კავშირის ცენტრალური ხელისუფლება.
   ტყიანი და ხევხუვებიანი რეგიონი ხელს უწყობს წინააღმდეგობის გაწევას...

გაიძ მინასიანი, სომხური ომი და ტერორიზმი-21 (დასასრული)

სომხური მიზანი : გაერთიანება იარაღით:
  კონფლიქტი მთიანი ყარაბაღისთვის უფრო პროფესიულ ფაზაში შევიდა 1992 წლის თებერვლიდან. ყოველი მხარე იმუშავებდა თავდაცვის ახალ პოლიტიკას.
  პარტიზანი ფედაების დრო წარსულს ჩაბარდა. აზერბაიჯანელების შეტევებისთვის ხელის შემწყობმა გენერალმა საფონოვმა ანკლავი დატოვა 1991 წლის 25 დეკემბერს, მაშინ როდესაც საბჭოთა არმიის 366-ე ნაწილი დარჩა სომეხთა მხარეს.