March 19, 2011    " ყველა ვინც მიდის თავისი გზით გმირია. ყველა ვინც აკეთებს იმას რაც შეუძლია გმირია".


" სიბრძნეა იფიქრო პესიმიზმით და იმოქმედო ოპტიმიზმით" 
( ჰერმან ჰესე)
ბიბლიოთეკა

მივიწყებული წარსულიდან...: სამანელები

ავტორი გეგა არდაზიშვილი. 
გამოყენებული წყარო გიორგი ცოცანიძე, თუშური ქრონიკები
უკანასკნელ სამანელს თავისი წარსული არასოდეს უნანია მან სამანის მეთაურების - ადამ ბობღიაშვილისა და მიხეილ იმედიძის - მოჭრილი თავები ნახაღალატიცათი წელი გადასახლებაში გაატარამერე კომუნისტურ პარტიაში შესვლას
სთავაზობდნენმაგრამ დაწყებულ საქმეს ვერ აკადრაშეთქმულების გაცემის შემდეგ ‘’სამანელები დაიქსაქსნენ’’

ვანე ჯავახიშვილი – “საქართველოს საზღვრები”

შესავალი
საუკუნეთა განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფოს სამზღვრები ტომობრივ მოსახლეობის სამზღვრებს არა ერთხელ გასცილებია, და ძლიერების ხანაში XI-XI საუკუნემდე, განსაკუთრებით მე-XII საუკუნეში დავით აღმაშენებლისა და თამარ მეფის დროს საქართველოს, მთელი ამიერი კავკასიაც კი ეკუთვნოდა. ქვემო მოყვანილს

კახის ეკლესიის უახლოესი ისტორია


მამა იოანე
მინდა გაგაცნოთადამიანირომელმაც  მიუხედავად თავისი მოღვაწეობის მოკლე პერიოდისამან აქ,საინგილოშითავისი სიტყვა ნამდვილად თქვა და მინდა ყველამ იცოდეს მისი ღვაწლის შესახებარ არის აუცილებელიადამიანი ღრმად მოხუცდესგარდაიცვალოს და მერე დავინახოთ მისი ღვაწლი და დავაფასოთ (შეძლება საერთოდაცვერც დავინახოთ). ის ახალგზრდა და განათლებული ადამიანია და დღეს ვეჟინის მონასტერში განაგრძობსმოღვაწეობასყოველთვის მინდოდა მის შესახებ ბევრ ადამიანს სცოდნოდა საქართველოშიმაგრამ მხოლოდ ახლა,ბატონი გიორგი მარჯანიშვილის წყალობითმომეცა ამის გაკეთების საშუალება.

ნამდვილი საზოგადოება: ზ. ედილის წიგნიდან /,,საინგილო,,/ თბილისი 1947 წელი

ნამდვილი საზოგადოება: ზ. ედილის წიგნიდან /,,საინგილო,,/ თბილისი 1947 წელი

ზ. ედილის წიგნიდან /,,საინგილო,,/ თბილისი 1947 წელი

ინგილო ქალი თუნგით

კაცები სოფელ კაკიდან

ინგილო ქალები სოფელ
კაკიდან სადღესასწაულო
ტანსაცმელში

საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი


საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი

საქართველოს სახელმწიფოებრიობა, რომელიც საუკუნეთა სიღრმეში იღებს სათავეს, ქართველმა ერმა მე-19 საუკუნეში დაკარგა რუსეთის იმპერიის მიერ საქართველოს ანექსიისა და სახელმწიფოებრიობის გაუქმების შედეგად. ქართველი ხალხი არასოდეს შეჰგუებია თავისუფლების დაკარვას. 1918 წლის 26 მაისს დამოუკიდებლობის აქტის გამოცხადებით აღდგა საქართველოს გაუქმებული სახელმწიფოებრიობა. შეიქმნა საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკა მრავალპარტიუობის საფუძველზე

აფორიზმები, ანდაზები, ფრთიანი ფრაზები...

ჯობს სიცოცხლესა ნაძრახსა სიკვდილი სახელოვანი!

შოთა რუსთაველი