June 9, 2013

ანდროპოვი და საბჭოთა კავშირის ევროპისა და აზიის საბჭოთა შტატების კავშირად გადაქცევის გეგმები

საბჭოთა კავშირის ევროპისა და აზიის საბჭოთა შტატების კავშირად გადაქცევის გეგმები 
აკკპ ცკ-ს პოლიტბიუროს გენერალური მდივანი ლეონიდ ბრეჟნევი, კგბს თავმჯდომარე იური ანდროპოვი, თავდაცვის მინისტრი დმიტრი უსტინოვი, სკკპ ცკ-ს მდივანი და მომავალი გენერალური მდივანი კონსტანტინ ჩერნენკო. 1978 წლის 23 თებერვალი
Генсек Леонид БРЕЖНЕВ, глава КГБ Юрий АНДРОПОВ, министр обороны Дмитрий УСТИНОВ, секретарь ЦК КПСС и будущий генсек Константин ЧЕРНЕНКО после вручения медалей «60 лет Вооруженных Сил СССР» офицерам. 23 февраля 1978
http://eg.ru/daily/politics/35641/

ამათ უნდოდათ საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის გადაქცევა ამერიკის შეერთებული შტატების მსგავს რამედ, ევროპისა და აზიის საბჭოთა რესპუბლიკების კავშირად //იხილეთ აკადემიკოსი ანდრეი სახაროვის კონსტიტუციის პროექტი,ევროპისა და აზიის საბჭოთა რესპუბლიკების კავშირის კონსტიტუციის პროექტი.//  


ჩუბაისი, ავენი, კოხი, გაიდარი, იაკოვლევი, არბატოვი და პერესტროიკის სხვა პრარაბები და რეფორმატორები ანდროპოვის წიწილები არიან.

საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტი სუკი კგბს  პირველი მთავარი სამმართველოს ანონიმმა ოფიცერმა ჟურნალ "სტრინგერს" უამბო რომ 1979 წლისთვის ანდროვმა დაინახა საბჭოთა კავშირში სოციალიზმის აგების პროექტის მარცხი.

/ანდროპოვი პრობლემების მიზეზს ხედავდა ეკონომიკაში და ამ პრობლემების გადაწყვეტას ფიქრობდა ეკონომიკური რეფორმის მეშვეობით.

/მიზანი იყო საბჭოთა კავშირის გადაქცევა გიგანტურ კორპორაციად რომელსაც უცხოურ კაპიტალთან საერთო საწარმოთა საფუძველზე  უნდა ემოქმედა ღია ეკონომიკის ფარგლებში 

საბჭოთა კავშირში კი არ იყვნენ ეკონომიკის პროფესიონალი სპეციალისტები და იქ მათი აღზრდაც შეუძლებელი იყო.

ე.ი. ისინი უნდა აღეზარდათ საბჭოთა კავშირის გარეთ უცხოური გამოცდილების საფუძველზე.

პარადოქსული იყო ის რომ ისტორიაში პირველად მიზნად დაისახეს საზღვარგარეთ სახელმწიფოს მომავალი ლიდერების და არა იდეოლოგიურად ნეიტრალური ტექნიკური სფეროს სპეციალისტების აღზრდა.

ლენინმა მომავალი კომუნისტური ელიტის აღსაზრდელად 1910-ან წლებში საფრანგეთის პატარა ქალაქ ლონჟიუმოში შექმნა პარტიული სკოლა.

და ანდროპოვის დაადგა ამ გზას.

გაიდარის მოსკოვურმა გუნდმა მისცა 5 ვიცე-პრემიერი, 8 მინისტრი, 8 მინისტრის მოადგილე. ჩუბაისის ლენინგრადის წრემ -3 ვიცე პრემიერი, 2 მინისტრი, 5 მინისტრის მოადგილე.

ამერიკაში სტაჟირებისთვის //რა თქმა უნდა კგბს ნებართვისთ და მეთვალყურეობით// წავიდნენ ბოლშევიკური ელიტის, ჩრდილოვან საქმოსანთა შვილები,ნაციონალისტები.

ელცინის დროს რუსეთის მეწარმეთა კავშირის თავმჯდომარე არკადი ვოლსკი იხსენებს რომ 1980-ან წლებში  ანდროპოვის ახალგაზრდა ინტელექტუალები აპირებდნენ საბჭოთა კავშირის გაუქმებას და მის გადაქცევას 41 მულტიკულტურალური შტატის კავშირად.

ანუ ისინი აპირებდნენ 15 მოკავშირე საბჭოთა რესპუბლიკის გაუქმებას და 41 მულტიკულტურალური შტატის კავშირის შექმნას.

ამათ უნდოდათ საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის გადაქცევა ამერიკის შეერთებული შტატების მსგავს რამედ, ევროპისა და აზიის საბჭოთა რესპუბლიკების კავშირად//იხილეთ აკადემიკოსი ანდრეი სახაროვის კონსტიტუციის პროექტი,ევროპისა და აზიის საბჭოთა რესპუბლიკების კავშირის კონსტიტუციის პროექტი//.

ჩუბაისი,ავენი,კოხი,გაიდარი,იაკოვლევი, არბატოვი და პერესტროიკის სხვა პრარაბები და რეფორმატორები ანდროპოვის წიწილები არიან.

საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტი სუკი კგბს პირველი მთავარი სამმართველოს ანონიმმა ოფიცერმა ჟურნალ "სტრინგერს" უამბო რომ 1979 წლისთვის ანდროვმა დაინახა საბჭოთა კავშირში სოციალიზმის აგების პროექტის მარცხი.

ანდროპოვი პრობლემების მიზეზს ხედავდა ეკონომიკაში და ამ პრობლემების გადაწყვეტას ფიქრობდა ეკონომიკური რეფორმის მეშვეობით.

მიზანი იყო საბჭოთა კავშირის გადაქცევა გიგანტურ კორპორაციად რომელსაც უცხოურ კაპიტალთან საერთო საწარმოთა საფუძველზე უნდა ემოქმედა ღია ეკონომიკის ფარგლებში.

საბჭოთა კავშირში კი არ იყვნენ ეკონომიკის პროფესიონალი სპეციალისტები და იქ მათი აღზრდაც შეუძლებელი იყო.

ე.ი. ისინი უნდა აღეზარდათ საბჭოთა კავშირის გარეთ უცხოური გამოცდილების საფუძველზე.

პარადოქსული იყო ის რომ ისტორიაში პირველად მიზნად დაისახეს საზღვარგარეთ სახელმწიფოს მომავალი ლიდერების და არა იდეოლოგიურად ნეიტრალური ტექნიკური სფეროს სპეციალისტების აღზრდა.

ლენინმა მომავალი კომუნისტური ელიტის აღსაზრდელად 1910-ან წლებში საფრანგეთის პატარა ქალაქ ლონჟიუმოში შექმნა პარტიული სკოლა.

და ანდროპოვიც დაადგა ამ გზას.

გაიდარის მოსკოვურმა გუნდმა მისცა 5 ვიცე-პრემიერი, 8 მინისტრი,8 მინისტრის მოადგილე. ჩუბაისის ლენინგრადის წრემ -3 ვიცე პრემიერი, 2 მინისტრი,5 მინისტრის მოადგილე.

ამერიკაში სტაჟირებისთვის//რა თქმა უნდა კგბს ნებართვით და მეთვალყურეობით// წავიდნენ ბოლშევიკური ელიტის, ჩრდილოვან საქმოსანთა შვილები,ნაციონალისტები..

ელცინის დროს რუსეთის მეწარმეთა კავშირის თავმჯდომარე არკადი ვოლსკი იხსენებს რომ 1980-ან წლებში ანდროპოვის ახალგაზრდა ინტელექტუალები აპირებდნენ საბჭოთა კავშირის გაუქმებას და მის გადაქცევას 41 მულტიკულტურალური შტატის კავშირად.


ანუ ისინი აპირებდნენ 15 მოკავშირე საბჭოთა რესპუბლიკის გაუქმებას და 41 მულტიკულტურალური შტატის კავშირის შექმნას.


საბჭოთა კავშირის სახალხო დეპუტატმა, ლავრენტი ბერიას მიერ აღზრდილმა საბჭოთა დემოკრატმა ანდრეი სახაროვმა მის თანამოქალაქეებს დაუტოვა საბჭოთა კავშირის ახალი კონსტიტუციის პროექტი. რომლის თანახმადაც ავტონომიური რესპუბლიკების თუ ოლქების მქონე მოკავშირე რესპუბლიკები უნდა დაიშალონ და ყოფილი მოკავშირე რესპუბლიკები და ყოფილი ავტონომიები ცალ-ცალკე უნდა გაერთიანდნენ საბჭოთა კავშირის მემკვიდრე კონფედერატულ მაგრამ ერთიან სახელმწიფოში რომელსაც მან უწოდა ევროპისა და აზიის საბჭოთა რესპუბლიკების კავშირი.

მიხაილ გორბაჩოვმაც მხარი აუბა აკადემიკოს სახაროვს და დაიწყო ავტონომიათა გაძლიერების, მათი პრეროგატივების გაფართოების, ავტონომიების მოკავშირე რესპუბლიკებთან დაპირისპირების პოლიტიკის გატარება.

М.С. Горбачев, тем не менее, не пошел. Он пытался в борьбе против республиканской бюрократии опираться на автономии, говоря о расширении из прерогатив. http://history4you.ru/lessons/ussr-crisis/show-lesson/-/asset_publisher/sqcu6oPUQ1B7/content/id/22015
გორბაჩოვის ინიციატივით 1990 წლის 3 აპრილს მიიღეს კანონი საბჭოთა კავშირიდან მოკავშირე რესპუბლიკის გასვლის საკითხების გადაწყვეტის წესის შესახებ. ის გულისხმობდა ასეთ გადაწყვეტილებათა განხორციელების რთულ და ხანგრძლივ პროცედურას.

ამ კანონით კრემლი ცდილობდა საბჭოთა კავშირის დაშლის არდაშვებას ან არსებითად გაჭიანურებას.

ამასთან ეს კანონი ავტონომიურ რესპუბლიკებს აძლევდა მათი სტატუსის მოკავშირე რესპუბლიკის სტატუსამდე ამაღლების და მოკავშირე რესპუბლიკების მიერ მიღებული გადაწყვეტილების მიუხედავად საბჭოთა კავშირში დარჩენის საკითხის დასმის უფლებას.

1990 წლის 26 აპრილს კრემლმა მიიღო კანონი «საბჭოთა კავშირისა და ფედერაციის სუბიექტების უფლებამოსილებათა გამიჯვნის შესახებ» რომლითაც უფლებრივად გაათანაბრა ავტონომიური და მოკავშირე რესპუბლიკები.

26 апреля 1990 года в СССР был принят закон «О разграничении полномочий между СССР и субъектами федерации», который уравнял в правах автономные и союзные республики.

მას შემდეგ ანდროპოვის წიწილა პუტინმა აღიარა ე.წ.სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის დამოუკიდებლობა და ეხლა ღობეებით და ჯარებით გამოჰყოფს მათ საქართველოსგან

სამხრეთ ოსეთად წოდებული რაღაცა და ვითომაფხაზეთი უნდა იყოს სახაროვის ევროპის და აზიის საბჭოთა რესპუბლიკების კავშირის შტატები. მერე საქართველოს//ისევე როგორც რუსეთის// ნგრევა გაგრძელდება...

გორკში გადასახლებიდანაც ანდროპოვთან ტკბილად მოჭუკჭუკე აკადემიკოს ანდრე სახაროვზე დიდად საინტერესო რამეებს წერს ცნობილი მწერალი და პუბლიცისტი,ყაზახეთში დაბადებული და ეხლა თავის ისტორიულ სამშობლოში მცხოვრები ალეკსანდრ ფიტცი,რომელიც მიუნხენში მუშაობს ყოველკვირეული გამოცემა "რუსული გერმანია/რუსული ბერლინის" კოლუმნისტად.

თავის წერილში "ბეჩავ " დისიდენტებზეც ვიტყვი სიტყვას" ის ამბობს:
"რაც შეეხება ყოვლის შემძლე კგბს მას თავისუფლად მოაზროვნეებთან ჰქონდა მეტად თავისებური დამოკიდებულება. საკმარისია გავიხსენოთ რომ პოეტ ევგენი ევტუშენკოს და გორკში გადასახლებულ აკადემიკოს ანდრეი სახაროვს ჰქონდათ პირდაპირი პირადი ტელეფონი რომელიც მათ აკავშირებდა...კგბს შეფ იური ანდროპოვთან. იური ანდროპოვმა მათ მისცა საჭირო შემთხვევაში მისთვის დარეკვის უფლება. და ურეკავდნენ კიდეც!


ანდროპოვს უყვარდა ინტელიგენტებთან, მაგალითად სახელგანთქმულ რეჟისორ იური ლიუბიმოვთან საუბარი.


უკრაინის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის კგბს უფროსი 10 წლის მანძილზე,1982 წელს საბჭოთა კავშირის კგბს უფროსად ნამყოფი და 1982-1986 წლებში საბჭოთა კავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრად ნამყოფი გენერალი ვ.ვ.ფედორჩუკი იხსენებს :

"როდესაც ვიყავი უკრაინის კგბს თავმჯდომარე საბჭოთა კავშირის თავმჯდომარე ანდროპოვი გვთხოვდა უკრაინაში ყოველწლიურად 10-15 კაცის დაჭერას. მე ძლივს ვარწმუნებდი ბრეჟნევს რომ უკრაინაში ყოველ წელს 2-3 დისიდენტი თუ იყო. მერე ზოგი მწერლის დახმარებით ყველაფერი უკრაინის კგბს გადააბრალეს".

აი ამისთანა ანდროპოვს ესაუბრებოდნენ ტკბილად პირადი ტელეფონით აკადემიკოსი სახაროვი და სახელგანთქმული საბჭოთა პოეტი ევგენი ევტუშენკო.

დრო და დრო იხსენებენ იმასაც რ გახეთქილი მთვრალი ევგენი ევტუშენკო მეგობარი მწერლების თანდასწრებით დემონსტრატიულად ურეკავდა ანდროპოვს პირდაპირი ტელეფონით.

Московская команда Гайдара дала пять вице-премьеров, восемь министров, восемь заместителей министра. Ленинградский кружок Чубайса - три вице-премьера, два министра, пять заместителей министра.
Свою двойную игру Андропов вел настолько тонко, что при его жизни в РСФСР ее так никто и не разгадал. Однако в других республиках русские, которые, как правило, тянули основной воз работы, поняли, что запахло жареным, гораздо раньше, чем к власти пришел Горбачев со своей знаменитой фразой «процесс пошел».
Андропов дал органам безопасности больше самостоятельности от Центра. И после «успеха Алиева» позволил другим республикам иметь во главе местных КГБ не славян, а представителей местных кадров.
Повсюду началась клановая борьба за власть. Стажироваться в США поехали дети местной элиты, теневиков, националисты, будущие муфтии и козикалоны. Именно их подрывная деятельность значительно упростила развал СССР. Параллельно, по воспоминаниям Аркадия Вольского, который при Ельцине возглавил Российский союз промышленников и предпринимателей, в начале 80-х молодые андроповские интеллектуалы всерьез прорабатывали идею разделить СССР на 41 мультикультурный штат вместо национальных республик.
Россия признала Южную Осетию и, соответственно, считает, что это независимое государство находится в своем суверенном праве, когда обустраивает с помощью российских пограничников, по соглашению, государственную границу. С какого перепугу Москва должна как-то препятствовать Цхинвалу!?

Превратить СССР в США
Чубайс, Авен, Кох, Глазьев, Гайдар, Яковлев, Арбатов и другие перестройщики и младореформаторы - тоже «птенцы Андропова». Интернет-журналу «Стрингер» анонимный офицер разведки ПГУ КГБ СССР рассказал, что примерно к 1979 году Андропов пришел к выводу о крахе проекта построения социализма в СССР, а поскольку корень проблем видел в экономике, то и решать их предполагал через экономическую реформу. Цель - превратить СССР в гигантскую корпорацию, которая должна действовать в рамках открытой экономики на базе СП - совместных с иностранным капиталом предприятий:
«Встал вопрос: а где взять профессиональных специалистов по экономике? ...Андропов пошел проверенным путем: раз специалистов нет и внутри страны их некому воспитать, значит, надо обучать их за пределами страны, на основе иностранного опыта. Парадоксальным было то, что впервые в истории так предполагалось обучать не специалистов идеологически нейтральной технической сферы, а фактически будущих лидеров государства. То есть Ю.В. решил пойти по пути Ленина, который в 1910-х годах создал во французском городке Лонжюмо партийную школу для подготовки будущей коммунистической элиты».
Московская команда Гайдара дала пять вице-премьеров, восемь министров, восемь заместителей министра. Ленинградский кружок Чубайса - три вице-премьера, два министра, пять заместителей министра.
Свою двойную игру Андропов вел настолько тонко, что при его жизни в РСФСР ее так никто и не разгадал. Однако в других республиках русские, которые, как правило, тянули основной воз работы, поняли, что запахло жареным, гораздо раньше, чем к власти пришел Горбачев со своей знаменитой фразой «процесс пошел».
Андропов дал органам безопасности больше самостоятельности от Центра. И после «успеха Алиева» позволил другим республикам иметь во главе местных КГБ не славян, а представителей местных кадров.
Повсюду началась клановая борьба за власть. Стажироваться в США поехали дети местной элиты, теневиков, националисты, будущие муфтии и козикалоны. Именно их подрывная деятельность значительно упростила развал СССР. Параллельно, по воспоминаниям Аркадия Вольского, который при Ельцине возглавил Российский союз промышленников и предпринимателей, в начале 80-х молодые андроповские интеллектуалы всерьез прорабатывали идею разделить СССР на 41 мультикультурный штат вместо национальных республик.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Александр Фитц
Александр ФИТЦ (Alexander Fitz) - журналист, прозаик, сценарист. Родился 9 июня 1948 года в пос. Батамша Степного района Актюбинской области Казахстана, куда были депортированы с Украины его родители. Окончил факультет журналистики Ташкентского госуниверситета. С 1971 года — профессиональный журналист. Работал в газетах «Алмалыкский рабочий», «Вечерний Ташкент», «Ташкентская неделя», на Узбекском республиканском радио, возглавлял молодежную газету «Комсомолец Узбекистана» (А. Фитц стал первым после окончания Второй мировой войны немцем в СССР, назначенным на должность главного редактора республиканской газеты, выходящей на русском языке), в газете «Нойес Лебен» (Москва).
С середины 80-х годов — активный участник движения за восстановление прав репрессированных народов. Был заместителем председателя Всероссийского Фонда реабилитации и помощи жертвам сталинизма и трудармейцам, членом президиума Конфедерации репрессированных народов России, президентом Синода Единой евангелическо-лютеранской Церкви России.

დიდად საინტერესო რამეებს წერს ცნობილი მწერალი და პუბლიცისტი, ყაზახეთში დაბადებული და ეხლა თავის ისტორიულ სამშობლოში მცხოვრები ალეკსანდრ ფიტცი,რომელიც მიუნხენში მუშაობს ყოველკვირეული გამოცემა "რუსული გერმანია/რუსული ბერლინის" კოლუმნისტად.
თავის წერილში "ბეჩავ" დისიდენტებზეც ვიტყვი სიტყვას" ის ამბობს:

"რაც შეეხება ყოვლის შემძლე კგბს მას თავისუფლად მოაზროვნეებთან ჰქონდა მეტად თავისებური დამოკიდებულება. საკმარისია გავიხსენოთ რომ პოეტ ევგენი ევტუშენკოს და გორკში გადასახლებულ აკადემიკოს ანდრეი სახაროვს  ჰქონდათ პირდაპირი პირადი ტელეფონი რომელიც მათ აკავშირებდა...კგბს შეფ იური ანდროპოვთან. იური ანდროპოვმა მათ მისცა საჭირო შემთხვევაში მისთვის დარეკვის უფლება. და ურეკავდნენ კიდეც!

ანდროპოვს უყვარდა ინტელიგენტებთან,მაგალითად სახელგანთქმულ რეჟისორ იური ლიუბიმოვთან საუბარი.

უკრაინის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის კგბს უფროსი 10 წლის მანძილზე,1982 წელს საბჭოთა კავშირის კგბს უფროსად ნამყოფი და 1982-1986 წლებში საბჭოთა კავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრად ნამყოფი გენერალი ვ.ვ.ფედორჩუკი იხსენებს:

"როდესაც ვიყავი უკრაინის კგბს თავმჯდომარე საბჭოთა კავშირის თავმჯდომარე ანდროპოვი გვთხოვდა უკრაინაში ყოველწლიურად 10-15 კაცის დაჭერას. მე ძლივს ვარწმუნებდი ბრეჟნევს რომ უკრაინაში ყოველ წელს 2-3 დისიდენტი თუ იყო. მერე ზოგი მწერლის დახმარებით ყველაფერი უკრაინის კგბს გადააბრალეს".

აი ამისთანა ანდროპოვს ესაუბრებოდნენ ტკბილად პირადი ტელეფონით აკადემიკოსი სახაროვი და სახელგანთქმული საბჭოთა პოეტი ევგენი ევტუშენკო.

დრო და დრო იხსენებენ იმასაც რომ გახეთქილი მთვრალი ევგენი ევტუშენკო მეგობარი მწერლების თანდასწრებით დემონსტრატიულად ურეკავდა ანდროპოვს  პირდაპირი ტელეფონით.

Александр ФИТЦ
О «БЕДНЫХ» ДИССИДЕНТАХ ЗАМОЛВЛЮ СЛОВО
Наряду с пишущими машинками, арифмометрами, катушечными магнитофонами, достоянием истории постепенно становятся также диссиденты. Всякие там «шестидесятники», «семидесятники», «дети оттепели», «подснежники перестройки», «демороссы»… Об этом в кругу прочего свидетельствует то, что их жизни и подвигам историки стали посвящать конференции и симпозиумы. В том числе  международные.
Одна из подобных, на ней мне довелось побывать, состоялась в Мюнхене. Именовалась она «Заседанием совместной комиссии по изучению новейшей истории российско-германских отношений», а посвящалась «Оппозиции и сопротивлению в тоталитарных диктатурах», под которыми подразумевались нацистская Германия, СССР и ГДР.
Тема эта, согласитесь, сколь обширна, столь и сложна, ибо на каждого занимающегося ею, хочет он того или нет, оказывают влияние устоявшиеся политические стереотипы, собственные воспоминания, пристрастия. Кроме того, у большинства из нас, живущих в XXI веке, появилась уникальная возможность лично сравнить период «до» со временем «теперь». Достоянием гласности стали многие документы из архивов ЦК КПСС, ЦК СЕПГ, КГБ, Штази, а также некоторые из запасников стран-победителей в холодной войне. Все это создает невиданные ранее возможности для исследователей, но никак не способствует упрочению «единства мнений». Тем примечательнее, что в Мюнхене особо острых дискуссий зафиксировано не было.
В помещении Католической академии Баварии, где проходил коллоквиум, присутствовало пятнадцать российских и примерно столько же немецких учёных. Доклады, которые они прочли друг другу («посторонних» в Академию не пригласили), были обстоятельны, но в основном традиционны по композиции, подбору и трактовке фактов.
И всё же не это привлекло моё внимание, а некая, как показалось, «зауженность» обсуждения – говоря о сопротивлении тоталитаризму в СССР, историки «забыли» даже упомянуть многих и многое. Например, российских немцев. Будто этот народ, поголовно отправленный за «колючку» трудовых лагерей и объявленный «вне закона», никак не протестовал против произвола и издевательств. Будто не было спонтанных и массовых акций протеста, включающих голодовки, обращения в высшие советские и международные инстанции, приковывание к ограде посольства ФРГ в Москве, несанкционированных демонстраций на Красной площади, подпольного изучения Закона Божьего и запрещённого властями родного языка. А то, что в ХХ веке именно российские немцы, по крайней мере, трижды становились «разменной монетой» в отношениях между СССР и Германией, разве можно отнести к фактам малозначительным? И как-то не верится, что устроителям мюнхенского коллоквиума неизвестны имена живущих в Германии докторов исторических наук Антона Боша, Виктора Кригера, Альфреда Айсфельда, Виктора Гердта, Виктора Бруля, москвички Татьяны Иларионовой, Виктора Кириллова из Барнаула, Виктора Бердинских из Вятки, других их коллег, плодотворно занимающихся этим фрагментом недавней истории. Так в чем же дело? Почему не пригласили?
Впрочем, забыли не только российских немцев, но и крымских татар, месхетинских турок, религиозных деятелей, а также такое массовое движение 50-х – 90-х годов минувшего века, каковым являлось движение русских патриотов, яростно добивавшихся свержения коммунистического режима – один Всесоюзный социал-христианский союз освобождения народа чего стоит! К слову, его членам было много тяжелее, нежели диссидентам-либералам, придерживающимся западной ориентации. За рубеж из тюрем их не высылали, международные правозащитные организации и прессу, включая «Свободу», «Голос Америки», «Немецкую волну» и Би-Би-Си их судьба особо не волновала, да и центральные, т. е. кремлевские власти, почему-то к ним относились много жёстче, нежели к диссидентам-либералам. Так, известный литературовед, критик, журналист Виктор Шкловский и драматург Михаил Шатров, подписав письмо протеста в защиту писателей Юлия Даниэля и Андрея Синявского, осужденных в феврале 1966 года за «написание и передачу за границу произведений, порочащих советский государственный и общественный строй», тут же получили Государственную премию и ордена. И не они одни! Ведь среди подписавших письмо в защиту «лютых антисоветчиков» были и до и после обласканные властями И.Эренбург, Б.Ахмадуллина, Е.Евтушенко, Ю.Нагибин, К.Чуковский, В.Каверин, В.Войнович, Ю.Мориц, Ш.Окуджава, С.Рассадин, Д.Самойлов, Б.Сарнов, Ю.Левитанский и другие чуть менее известные литераторы. Ни одному из них, насколько известно, даже замечания по поводу того, что их мнение с мнением народа, партии и правительства диаметрально не совпало  не сделали. И это в тоталитарной  империи, когда КГБ контролировало не то что слова, а даже мысли! Но может именно поэтому они, и «отважились» подписать эту петицию? Ведь команду провести суд над Синявским и Даниэлем дал лично А.Н.Яковлев, возглавлявший в ту пору отдел пропаганды ЦК КПСС, а позже, уже при Горбачеве, ставший «отцом русской демократии».

Что же касается всесильного КГБ, то у него с «вольнодумцами» были тоже весьма специфические отношения. Достаточно вспомнить, что поэт Евгений Евтушенко и академик Андрей Сахаров, отправленный в ссылку в Горький, имели по прямому личному телефону, связывавших их с… шефом КГБ Юрием Андроповым и разрешение звонить ему в нужных случаях. И ведь звонили! И не они одни. Как пишет в своей книге живущая ныне в Израиле писатель и признанный специалист по истории диссидентского движения в СССР Нина Воронель «… советская власть создала совершенно уникальный тип отношений с людьми искусства. Все крупнейшие русские писатели того времени – Синявский, Зиновьев, Солженицын – были какой-то частью своего существа сращены с советской властью: они обманывали её, высмеивали её или «бодались» с нею[1]». Но, как верно заметил живущий  в Нью-Йорке литературный критик, писатель и политолог Владимир Соловьев: «Не надо путать диссидентство с инакомыслием, а точнее – с двоемыслием, самый распространенный тогда способ советского туземного мышления. Инакомыслили и двоемыслили в Советском Союзе все без исключения – от партократа и кэгэбэшника до новопринятого пионера с красным галстуком на груди[2]». Проще говоря, инакомыслили все, но только немногие сумели превратить это в гешефт. Хотя, конечно, были и безкомпромиссные борцы с системой. Прежде всего, из числа истинно верующих, а также, так называемые, националисты (прошу не путать с нацистами), борющиеся за права своих народов. Самыми многочисленными среди них были, как пишет Владимир Соловьев, (а он этим вопросом занимался профессионально) грузины, армяне, литовцы, эстонцы, латыши, украинцы, которые желали эмигрировать из России, но – в отличие от евреев (и добавлю – немцев – А.Ф.)  – вместе со своими странами[3].
Ещё диссидентами становились обиженные властями, как им казалось, писатели, музыканты, актёры. Но говорить об этом вслух было как-то не очень, вот они и объявляли себя борцами с режимом и советским строем. Например, Александр Гинзбург, он же Галич, стал по его утверждению диссидентом, когда столкнулся с государственным антисемитизмом. До этого он был удачливым и не особенно разборчивым в средствах советским писателем и сценаристом. Но как вдруг оказалось – родное советское государство не ему отвело первые места, вступил с ним в борьбу и рассердился до того, что эмигрировал. Но что характерно – уехал не в Израиль, а в Париж, стал не сионистом, а членом НТС, посещал не синагогу, а православную церковь, и даже заявлял, что с еврейским возрождением ничего общего не имеет[4].
По схожим причинам и с теми же документами на Запад в своё время эмигрировали Василий Аксенов, Владимир Войнович, Георгий Владимов…
Принято считать, что диссидентство  в СССР возникло в 60-е годы прошлого века, а в 70-е стало заметным явлением общественной жизни. Вначале это были полуформальные организации, члены которых хотели преобразовать, а то и заменить советский строй. Естественно, подавляющее их большинство, если не все, оказались в поле зрения КГБ и западных спецслужб и стали с ними сотрудничать, чему в литературе масса красноречивых свидетельств. Подтверждение этому можно найти в книгах Нины Воронель, Юлия Нудельмана, Эдуарда Лимонова, Сергея Кара-Мурзы, Станислава Куняева, Сергея Соловьева, других авторитетных авторов.
Написав эти строки, вспомнил забавный, но весьма характерный эпизод.
В 1992 году я впервые переступил порог радио «Свобода», располагавшегося тогда в Мюнхене, на территории Английского парка. Всё там было мне в новинку, всё интересно: как никак «главное гнездовье антисоветчиков».

С одним из первых, с кем я там познакомился и стал приятельствовать, был режиссёр Борис Бурштейн: весёлый, саркастичный и, как мне казалось, знающий всё и обо всём. И вот как-то стоим мы с ним утром в коридоре, а мимо нас проходят сотрудники русской, украинской, грузинской, армянской, азербайджанской, польской и других редакций. Со всеми с ними мы здороваемся: Борис – потому что всех знает, а я из вежливости. Но мне было интересно узнать, как фамилии этих людей? Ведь столько лет слышал их голоса.
«Это кто?» – спрашиваю я Бориса шёпотом. «Это, – отвечает он, – такой-то, такой-то». То есть, называет фамилию. «А это?» – «А это… Это такой-то», – с некоторой, как мне показалось пренебрежительностью роняет он. «А вот эта женщина?» – снова интересуюсь я. «Это не женщина, – поправляет меня Борис. – Это форменное о-го-го с прибором!» И, глянув по сторонам, называет фамилию.
В обед мы снова встретились с Бурштейном. «Слушай, Боря, – спросил я, – почему ты утром, когда мы стояли у проходной, фамилии своих коллег произносил как-то по-разному? Или мне показалось?» – «Ничего тебе не показалось, – ответил он, – я ведь звукорежиссёр и поэтому голосом как бы подчеркивал их значимость и сущность. Вот, например, С. Он работает только на две разведки – ЦРУ и КГБ. Поэтому я к нему так, по-простому. А вот К. обслуживает, кроме этих, еще «Моссад», БНД и, как я слышал, болгарскую разведку. Согласись, что такому человеку просто взять и сказать «привет» неприлично. Ну а М., так тот только на ЦРУ и работает, а корчит, корчит из себя…» – «Прости, – перебиваю его. – Ты это всё серьезно?» – «Шутить после работы будем, – строго проронил Борис. И добавил: – Но о том, что услышал, не болтай. А то ведь зонтиком кольнуть могут».
Наверняка, он тогда юморил, но в каждой шутке, как известно, только доля шутки.
Когда СССР рухнул, надобность во всех этих «борцах-ниспровергателях», как внутри, так и за пределами страны, отпала и подавляющее их большинство уволили без всякого выходного пособия. Обидно? Не то слово – сам тому был свидетелем.
Вообще, ещё с конца 80-х прошлого и вплоть до начала нынешнего века я так или иначе сталкивался и разговаривал с диссидентами или людьми, которых к ним относили: на конференциях, митингах, дискуссиях, интервьюировал их, как журналист, читал о них, беседовал. В том числе  с философом и писателем Александром Зиновьевым, который, кстати, категорически отрицал даже малейшую свою к ним причастность, ибо, по его выражению, «всегда был и остаётся суверенным государством» и «никогда не шел в фарватере чьих-то идеологических мейнстримов». Но вот в вопросах диссидентства и в сущности этих людей он разбирался прекрасно, не очень при этом их жалуя. Впрочем, я сейчас не об этом, а о том, что однажды задался целью отыскать среди диссидентов российских немцев. И не нашел. Ни одного. Хотя с определённой натяжкой к ним, конечно, можно отнести, так называемых «автономистов», добивавшихся восстановления Автономной республики на Волге, несгибаемых христиан, готовых за Веру принять любые, даже самые страшные муки, и тех, кто во что бы то ни стало хотел перебраться жить в Германию.
На первом этапе эмигранты, как их зачастую именовали, действовали сугубо  индивидуально, а с конца 60-х, после того, как власти устами Председателя Президиума Верховного Совета СССР А.И.Микояна объявили, что «восстановить АССР НП практически невозможно»[5], возникло и стало шириться движение за свободный выезд в Германию. Его активисты колесили по всей стране, собирая подписи под петициями, которые с риском быть арестованными и осуждёнными за хулиганство, нарушение общественного порядка или нечто подобное, передавали в посольство ФРГ в Москве. Таким образом, они стремились привлечь внимание официального Бонна к положению российских немцев, с тем, чтобы им было оказано  давление на Кремль.
Официальными сведениями о количестве немцев-правоборцев, т.е. отстаивающих права своего народа, я не располагаю, но, думаю, что было их никак не меньше нескольких сотен, а то и тысяч. Попытаюсь обосновать это свое предположение.
В феврале 1975 года Карагандинским областным судом «за систематическое распространение явно ложных сведений, порочащих советское государство и советский общественный строй», к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима был приговорен Эдуард Дайберт. На заседании суда было сказано, что «в беседах с коллегами по работе гражданин Дайберт утверждал, будто в СССР нет свободы слова, нет демократии и, якобы, ущемляются права советских граждан немецкой национальности».
Сегодня Эдуард Дайберт, который вначале добивался восстановления Автономной республики немцев Поволжья, а затем права свободного выезда немцев на историческую родину, за что и был осужден, живет в Бохуме. Так вот, многие годы он занимается поиском людей, которые также пострадали за то, что хотели уровнять свой народ в правах с другими народами, населяющими Советский Союз.
По сведениям Дайберта, подтвержденным Международным Обществом Прав Человека, штаб-квартира которого располагается во Франкфурте-на-Майне, всего, начиная с 1972 года, за решётку, по обвинению в «клевете на советский государственный и общественный строй»  было отправлено 89 российских немцев. Но им наверняка учтены далеко не все осуждённые, тем более что добиваться права переезда в Германию российские немцы стали сразу же после установления дипломатических отношений между СССР и ФРГ в 1955 году. Тому есть документальные подтверждения, хранящиеся в моем архиве, например, уникальный  сборник «Ре Патриа – Вольное слово», посвящённый немцам Советского Союза», выпущенный издательством «Посев» в 1975 году, материалы исследовательского отдела радио «Свобода», о жизни российских немцев за 1972, 1974 и другие годы.
Немало интересного и в архиве историка, доктора Виктора Кригера, в частности документы об аресте группы российских немцев в 1957 году только за то, что они направили письмо в газету «Правда» и посольство ФРГ в Москве с просьбой «разрешить им переезд в Германию в связи с тем, что республика на Волге скорее всего восстановлена не будет, а родной язык находится под запретом». Впрочем, не буду вдаваться в детали, т.к. д-р Кригер готовит книгу, посвящённую этому фрагменту истории российских немцев. Но об одном скажу –  кроме суда и тюремного заключения в СССР существовал и такой вид изощренных преследований «неверно мыслящих», как заключение на пятнадцать суток, проработка в трудовых коллективах, товарищеские суды, давление на родственников, детей, приглашение для «разъяснительных бесед» в прокуратуру, местное отделение КГБ и т.п.
Сколько немцев прошло этот, если не ад, то уж наверняка «предбанник ада»? Десять тысяч? Сто? Не знаю.
А можно ли всех их на этом основании считать диссидентами? Конечно, нет. И вообще диссидентство в чистом, если можно так выразиться виде, не свойственно российским немцам. Чем объяснить этот феномен? Может особой ментальностью, т.е. законопослушностью? А может нежеланием конфликтовать с властями из опасения снова оказаться за лагерной колючкой? Ведь что ни говорите, но две мощные зачистки, проведенные в ХХ веке, с полной конфискацией имущества, тотальным поражением в правах, арестами, издевательствами, расстрелами, оставили глубокий след в генетической памяти народа. Но с другой стороны – много ли вы знаете российских немцев героев революции? Я лично таковых, исключая пары «чудаков» не припоминаю. А вот среди тех, кто защищал тогда Российское государство, пытаясь сохранить старые порядки и устои, они были. И это тоже характерная черта народа – стремиться решить проблему без крика и мордобоя, а если что и улучшать, то желательно без разрушений уже созданного.
Хотя, и здесь нужно быть честным, у российских немцев тоже встречаются «дети лейтенанта Шмидта», ярко и в подробностях любящие рассказать о страданиях, что перенесли, отстаивая народные интересы, и об ужасе, который они нагоняли на КГБ и ЦК КПСС. Знавал я нескольких. Например, даму, которую люди, наслушавшись её выступлений со сцены, иначе как «Солженицын российских немцев», и «наша мать Тереза» не называли.
Фамилию  дамы оглашать не стану – женщина как никак, хотя внешне более смахивает на одесского биндюжника: фигурой, лицом, манерой двигаться. Так вот, любила она рассказывать, как, зажав под мышкой бутыль с бензином, в семьдесят каком-то году вышла на Красную площадь, и громко, чтобы было слышно, если не за Кремлевской стеной, то у Мавзолея объявила: «Если в ближайший три часа мне и членам моей семьи не будет оформлена виза на выезд в ФРГ, обливаю  себя бензином и поджигаю!». Естественно, ее тут же окружили люди в штатском, естественно стали угрожать, умолять, сулить золотые горы и снова угрожать, но она была непреклонна.
А перед ГУМом и на Москворецком мосту, где в мае 1987 года на «Сессне» приземлится  Матиас Руст, уже завошкотились западные журналисты. Об этом она скорее догадалась, чем увидела. А, догадавшись, поняла, что не одинока, и это её приободрило. Ну, а, кроме того, на миру, как известно даже смерть красна. Но, к счастью, она не умерла. Сквозь стену крутых плеч с торчащими надолбами голов с одинаковым выражением глаз и прямоугольными подбородками к ней протиснулся мужчинка в чёрном костюме, массово выпускаемых тогда «Большевичкой», несвежей белой рубашке и галстуке на резиночке. Молча извлек из портфеля бумагу, заверенную печатью, и со словами: «Ознакомьтесь и распишитесь», протянул ей.
Я, конечно, не вижу, но чувствую, как вы, прочтя это, напряглись и взволновались. Успокойтесь. Обмануть нашу героиню, чтоб упечь в психушку №1 имени Кащенко, а затем ликвидировать, кэгэбэшникам не удалось. Не на ту нарвались. Три секунды и содержимое бутылки уже стекало по платью на её широкой спине. Еще секунда и из сумочки извлечена плотная грелка, наполненная чем-то жидким, а в левой руке возник короб каминных спичек. Короче, Акопян[6], отдыхает. Ребята в штатском – тоже.
– Пусть сюда доставят моего мужа и двух дочерей, а заодно трёх ответственных сотрудников посольства ФРГ, – сказала дама. – Без них нам говорить не о чем.
– Так они ж в Молдавии… Вы ж там живете, –  пробурчал один из штатских, заглядывая в шпаргалку, только что доставленную ему с площади Дзержинского, ныне Лубянской.
– Муж, дочери и мама моего мужа, – тихо, но очень внятно ответила героиня, – ожидают вас у входа в здание Центрального телеграфа.
– Но причём здесь мама вашего мужа?! – возвысил голос, по всей видимости, старшой «квадратных ребят».
– А притом, что хотя она и ни немка, но полетит с нами, – доставая для убедительности из короба две спички, сказала будущая мать Тереза.
– Разберёмся, – ответил старший, отступив на всякий случай, на пару шагов.
Ну а потом события развевались чётко по плану нашей героини. Привезли родственников, подъехали западные немцы, по виду тоже бойцы незримого фронта. Потом все вместе отправились в посольство ФРГ, а уж оттуда, с мгновенно выправленными бумагами – в Шереметево и Люфтганзой во Франкфурт на Майне. Причем, произошло это в год, когда немцев из СССР выпускали, в прямом смысле слова, «по штуке в день».
Если кто-то решит, что  все это я придумал, то вынужден  разочаровать. Эту историю фрау Солженицын несколько раз рассказывала на встречах с читателями, на которых презентовала свои книжки о загубленном детстве. И ей многие, особенно люди старшего поколения, проведшие жизнь на задворках державы безоговорочно верили. Ведь в книге, изданной на русском и немецком языках, описывалось то, чему они сами были свидетели: депортация, трудармия, комендатура, голод, издевательства, смерть близких, запрет на профессии… И потом её автор долгие годы работала на западногерманской радиостанции, была членом правления уважаемой организации российских немцев, издавала газету, которую потом, правда, продала человеку сомнительной судьбы и поведения. Но она говорила, что сделать это её вынудили, едва не под пытками, а еще подло обманули (денежно), но свой народ она не бросит. Никогда и ни за что. Не знаю, может быть, кто-то и поверил этим её россказням, но только не я. Что же касается угрозы самосожжения, то здесь наша героиня ещё больше загнула.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Экспресс Газета

Двуликий конспиратор Андропов

Опубликовано 18 Декабря 2012 г. Номер 50 (931)
Елена КРЕМЕНЦОВА
Генсек КПСС помог США выиграть «холодную войну» и развалить СССР
Феномен АНДРОПОВА так и не разгадан. 45 лет назад он возглавил КГБ, а еще через 15 лет, в ноябре 1982-го, сменил БРЕЖНЕВА на посту генсека. Народ быстро переименовал ЦК КПСС в ЧК КПСС, но шутил и радовался молодому - всего лишь 68-летнему! - лидеру недолго: Юрий Владимирович лихо «закручивал гайки», разругался с США и скоро скончался, снискав в России репутацию сильного государственника и патриота. Однако, по мнению ряда авторитетных историков, именно он подготовил развал великой державы. Михаил ГОРБАЧЕВ и Борис ЕЛЬЦИН лишь завершили подлое дело.
Как объяснить, почему в Москве есть проспект Юрия Андропова, но нет даже переулка Брежнева, Хрущева, Сталина, словно и не было этих лидеров в истории России? Что первым приходит на ум, когда мы вспоминаем про Андропова? Шеф заплеванного КГБ. Чекист, который первым в истории Лубянки стал генсеком. Он сажал коррупционеров и верующих, изгонял из страны диссидентов, ввел карательную психиатрию, добился начала афганской войны и разогнал узбекскую хлопковую мафию. Вот, пожалуй, и все.
15 лет самый загадочный правитель СССР шел к высшей власти и 15 месяцев продержался на ее вершине, пока не скончался в реанимации из-за тяжелого поражения почек. Даже потомственные чекисты не знают биографии своего шефа, поскольку доподлинно ее не знает никто - так много в ней путаницы и белых пятен. Поэтому многие считали его евреем, скрывающим данные о родителях из-за «пятого пункта».
Исследователи, пытаясь найти ответ на вопрос «Кто вы, товарищ Андропов?», вынуждены опираться на самый ненадежный источник - мемуары. А документально подтвердить свои выводы не могут. Юрий Владимирович был великим конспиратором, ни с кем не дружил и не вел дневников. Собирать на него компромат вряд ли кто-то посмел: соперники Андропова стрелялись, травились, погибали при загадочных обстоятельствах или скоропостижно умирали ровно тогда, когда шефу КГБ, а затем и генсеку это было особенно выгодно.

Генсек Леонид БРЕЖНЕВ, глава КГБ Юрий АНДРОПОВ, министр обороны Дмитрий УСТИНОВ, секретарь ЦК КПСС и будущий генсек Константин ЧЕРНЕНКО после вручения медалей «60 лет Вооруженных Сил СССР» офицерам. 23 февраля 1978
Генсек Леонид БРЕЖНЕВ, глава КГБ Юрий АНДРОПОВ, министр обороны Дмитрий УСТИНОВ, секретарь ЦК КПСС и будущий генсек Константин ЧЕРНЕНКО после вручения медалей «60 лет Вооруженных Сил СССР» офицерам. 23 февраля 1978

Эпидемия смертей

С 1976 года началась эпидемия внезапных смертей среди союзной и республиканской номенклатуры. Они исчислялись десятками!
Первым неожиданно скончался министр обороны Андрей Гречко. Он открыто стоял в оппозиции к Андропову. Со времен венгерской (1956 год) и чехословацкой (1968 год) «цветных» революций он твердил, что армия обязана защищать Родину, а не лезть в политику. И недоумевал: зачем шеф КГБ раздул штат под полмиллиона. Причина смерти маршала не установлена. После него министерство возглавил не боевой офицер, а технарь и союзник Андропова Дмитрий Устинов.
Следующая жертва - секретарь ЦК КПСС по сельскому хозяйству Федор Кулаков. Результаты вскрытия после его смерти в 1978 году были засекречены. Кресло покойного занял Михаил Горбачев.
В октябре 1980 года в автомобильной катастрофе погиб партийный лидер Белоруссии, Герой Советского Союза Петр Машеров. На пути кортежа возник самосвал, который неожиданно врезался в «ЗИЛ» Машерова. Случилось это за две недели до пленума, на котором он должен был стать членом Политбюро. И знаете, кто занял это место? Будущий любимец мирового правительства, могильщик СССР Горбачев!
Когда скоропостижно скончался и преемник Машерова в Белоруссии Тихон Киселев, в Минске заговорили о стремлении Андропова поставить во главе республики своего человека и выдавить из власти старую гвардию.
Затем в автокатастрофах погибли верные Брежневу член Ленинградского обкома, глава Совета Министров Грузии, заместитель командующего пограничными войсками КГБ и шеф-редактор международного коммунистического журнала «Проблемы мира и социализма».
Скоропостижно скончался директор Института мировой экономики и международных отношений академик Николай Иноземцев - единственный экономист, с которым считался Брежнев.
19 января 1982 года якобы застрелился первый заместитель Андропова генерал КГБ Семен Цвигун - ставленник Брежнева в КГБ. А 25 января в ходе планового медицинского обследования внезапно умер Михаил Суслов - «серый кардинал», в чьем ведении были идеология, культура, цензура, образование. Его пост занял сам Андропов, а лечащего врача Суслова через месяц нашли в петле.
Весь последний год жизни слабеющего Брежнева шеф КГБ дискредитировал генсека «утечками» о патологической страсти его дочери к бриллиантам. А незадолго до смерти Леонид Ильич записал в рабочем дневнике, что получил от Андропова «желтенькие таблетки от бессонницы».
С телеэкрана либеральных каналов более четверти века нам говорят, что это были «пустышки», которые производили в лаборатории КГБ для генсека, подсевшего на снотворные с помощью «любовницы-медсестры». И внушают, будто все перечисленные смерти - результат борьбы за власть среди брежневской партноменклатуры. Однако умирали в тот период только «брежневцы», каждого из которых охраняли чекисты андроповского КГБ.

Как чекист, Юрий Владимирович и на отдыхе снимает и вербует. На этот раз Раису и Михаила ГОРБАЧЁВЫХ на Кавказе. 1976 г. Фото из личного архива Михаила ГОРБАЧЁВА
Как чекист, Юрий Владимирович и на отдыхе снимает и вербует. На этот раз Раису и Михаила ГОРБАЧЁВЫХ на Кавказе. 1976 г. Фото из личного архива Михаила ГОРБАЧЁВА

Либеральные новобранцы

Нынешнее руководство грозного ведомства андроповские тайны раскрывать не спешит. Видимо, не пришло еще время подтверждать версию экс-главы расстрелянного «Белого дома» Руслана Хасбулатова, исследователей Александра Шевякина, Сергея Семанова, Федора Раззакова и других о том, что именно КГБ помог Западу развалить СССР. Однако многие факты доказывают, что дело обстояло именно так.
Планы Аллена Даллеса и «Рэнд Корпорейшн» начали воплощаться, когда в 1967 году возглавил Лубянку большой интеллектуал и западник Юрий Андропов. Именно шеф КГБ, став в 1973 году членом Политбюро, способствовал продвижению таких важных фигур в деле разрушения СССР, как Шеварднадзе, Алиев, Горбачев и Ельцин.
Гейдар Алиев, например, в своем юбилейном телеинтервью взахлеб рассказывал, как Андропов настоял на его назначении главой КГБ Азербайджана вместо русского кандидата: «Он покончил с дискриминацией азербайджанцев!» - и вел его все выше, в Политбюро и правительство СССР.
В разделе «кадры» засекреченного «Положения о КГБ СССР и его органах на местах», которое действовало с января 1959-го и по 16 мая 1991 года, сказано, что «...Комитет и его органы на местах должны подбирать в органы государственной безопасности людей, беспредельно преданных Коммунистической партии, социалистической Родине и своему народу». Ни одно назначение на руководящую партийную должность не проходило без согласования с КГБ.

Главный плакат времён правления Юрия АНДРОПОВА. 1983 г.
Главный плакат времён правления Юрия АНДРОПОВА. 1983 г.
Вряд ли маститый Андропов прозевал в бойком ставропольце Горбачеве, которого завербовал еще в 1969 году, тот антисоветский настрой, в каком недавно Михаил Сергеевич откровенно признался: «...затевая перестройку, я изначально рассчитывал на то, что Литва, Латвия и Эстония начнут борьбу за выход из СССР».
Виктор Казначеев, второй человек после Горбачева в Ставропольском крайкоме, написал о шефе: «Богат он уже тогда был несказанно». В ту пору Ставрополье, где отдыхала, лечилась и заводила личные связи вся советская элита, прославилось как гнездо теневой экономики и политических интриг.
Наблюдательный Горбачев порекомендовал Андропову секретаря Томского обкома Егора Лигачева, в чьем ведении вскоре оказались все партийные и хозяйственные кадры ЦК КПСС. Так Андропов получил возможность всюду расставлять своих людей, оставаясь до поры до времени в тени.
Деятельность Егора Кузьмича высоко оценил один из западных политологов: «Первостепенной задачей Лигачева было осуществление «революции Андропова» среди руководства областных и краевых партийных организаций. К концу 1983 года было сменено 20 процентов первых секретарей обкомов партии, 22 процента членов Совета Министров, а также значительное число высшего руководства аппарата ЦК... Эти перестановки упрочили возможность нововведений Андропова».
Но советские люди еще даже не подозревали, в какой заднице окажутся через несколько лет. Они пропускали мимо ушей вопль интеллигенции о новой волне репрессий и полагали в большинстве своем, что Андропов просто «закручивает гайки» в разболтавшейся системе и прижимает казнокрадов. Ну, иногда перегибает палку, когда, например, приказывает отлавливать в кино прогульщиков и наказывать за опоздания на работу. Но все-таки он молодец. Наводит порядок, да и цену на водку снизил, и в честь его ее назвали «Андроповка».
Никто толком и не заметил, когда один за другим, как черти из табакерки, во властные структуры повыскакивали Горбачев и Ельцин.
- В конце декабря 1983 года, - вспоминает Лигачев, - позвонил мне из больницы Юрий Владимирович Андропов и попросил при случае побывать в Свердловске и посмотреть на Ельцина. Не скрою, меня привлекли в Ельцине живость общения с людьми, энергия и решительность, было заметно, что многие относятся к нему уважительно. Ельцин был взят на работу в ЦК КПСС (не без моей помощи).
Между тем предшественник Лигачева - принципиальный Николай Петровичев считал, что Ельцина не выдвигать надо, а гнать из партии поганой метлой. В результате «андроповцы» погнали несговорчивого Петровичева. А в аппарат ЦК на должность инспектора взяли еще одну гниду - Вадима Бакатина, которому в августе 1991 года Ельцин поручит добить союзный КГБ.
После этой последней встречи Леонида БРЕЖНЕВА (в чапане) и Шарафа РАШИДОВА в Ташкенте АНДРОПОВ начал травлю дочери генсека и лидера Узбекистана. Март 1982 г.
После этой последней встречи Леонида БРЕЖНЕВА (в чапане) и Шарафа РАШИДОВА в Ташкенте АНДРОПОВ начал травлю дочери генсека и лидера Узбекистана. Март 1982 г.

Превратить СССР в США

Чубайс, Авен, Кох, Глазьев, Гайдар, Яковлев, Арбатов и другие перестройщики и младореформаторы - тоже «птенцы Андропова». Интернет-журналу «Стрингер» анонимный офицер разведки ПГУ КГБ СССР рассказал, что примерно к 1979 году Андропов пришел к выводу о крахе проекта построения социализма в СССР, а поскольку корень проблем видел в экономике, то и решать их предполагал через экономическую реформу. Цель - превратить СССР в гигантскую корпорацию, которая должна действовать в рамках открытой экономики на базе СП - совместных с иностранным капиталом предприятий:
«Встал вопрос: а где взять профессиональных специалистов по экономике? ...Андропов пошел проверенным путем: раз специалистов нет и внутри страны их некому воспитать, значит, надо обучать их за пределами страны, на основе иностранного опыта. Парадоксальным было то, что впервые в истории так предполагалось обучать не специалистов идеологически нейтральной технической сферы, а фактически будущих лидеров государства. То есть Ю.В. решил пойти по пути Ленина, который в 1910-х годах создал во французском городке Лонжюмо партийную школу для подготовки будущей коммунистической элиты».
Московская команда Гайдара дала пять вице-премьеров, восемь министров, восемь заместителей министра. Ленинградский кружок Чубайса - три вице-премьера, два министра, пять заместителей министра.
Свою двойную игру Андропов вел настолько тонко, что при его жизни в РСФСР ее так никто и не разгадал. Однако в других республиках русские, которые, как правило, тянули основной воз работы, поняли, что запахло жареным, гораздо раньше, чем к власти пришел Горбачев со своей знаменитой фразой «процесс пошел».
Андропов дал органам безопасности больше самостоятельности от Центра. И после «успеха Алиева» позволил другим республикам иметь во главе местных КГБ не славян, а представителей местных кадров.
Повсюду началась клановая борьба за власть. Стажироваться в США поехали дети местной элиты, теневиков, националисты, будущие муфтии и козикалоны. Именно их подрывная деятельность значительно упростила развал СССР. Параллельно, по воспоминаниям Аркадия Вольского, который при Ельцине возглавил Российский союз промышленников и предпринимателей, в начале 80-х молодые андроповские интеллектуалы всерьез прорабатывали идею разделить СССР на 41 мультикультурный штат вместо национальных республик.

Главы конкурирующих ведомств - КГБ и МВД - Юрий АНДРОПОВ и Николай ЩЕЛОКОВ удостоились звания генерала армии в один день - 10 сентября 1976 г.
Главы конкурирующих ведомств - КГБ и МВД - Юрий АНДРОПОВ и Николай ЩЕЛОКОВ удостоились звания генерала армии в один день - 10 сентября 1976 г.

Хлопковое дело

Главным делом генсека Андропова, которое либералы ставят ему в заслугу, была борьба с коррупцией. Началась она с Узбекистана - единственной республики, в которой после Великой Отечественной войны жили представители почти всех 142 народов и народностей СССР. Причем не сосуществовали, а реально жили в мире. Вот факт. Численность русских - «нации-цемента», которая смогла скрепить гигантское евразийское пространство и не дала поглотить его капстранам в качестве новых колоний, - с 1939 по 1979 год выросла в среднем по всему СССР на 37 процентов. А в Узбекистане - на 129 процентов: до 1,7 млн. человек!
Во многом мир был заслугой фронтовика Шарафа Рашидова - выходца из самаркандского клана, который с 1959 года почти на четверть века сумел объединить вокруг власти представителей всех других узбекских кланов, не позволяя править какому-то одному.
Национализм прибалтийских и ряда закавказских республик таких темпов роста славянского населения не допускал. Узбекистан же еще до землетрясения 1966 года превратился в мощного регионального лидера Центральной Азии. Успех был отмечен западными спецслужбами. Они прекрасно понимали: взорвать мир в УзССР - значит немедленно спровоцировать еще более мощную реакцию в менее спокойных регионах и получить шанс расчленить СССР. Без дискредитации Рашидова сделать это было невозможно.
Андроповский КГБ копал под него с 1967 года. Повод для обвинений нашли в 74-м - приписки при сдаче хлопка государству. Более 1 млн. руб. ежегодно оседали в карманах хлопковой мафии. Но Брежнев всегда осаживал любых противников Рашидова, зная цену мира в этом регионе. Он получал гораздо меньше инвестиций, чем Грузия и Армения, а в закрома Родины давал значительно больше. Хлопок - «белое золото», которое государство покупало за копейки, а продавало в 34 страны за валюту и полностью обеспечивало им текстильную промышленность СССР. К тому же республика занимала второе место по золотодобыче в стране, самое мощное в мире предприятие в Мурунтау по выпуску слитков высокой чистоты выдавало в год 50 т золота. Не забудем также про уголь, медь, нефть, шелк и каракуль.
Конечно, коррупция там была. Но по сравнению с кавказской размером с прыщ. И никакого сепаратизма! Настоящий же коррупционный гнойник вызревал в опекаемых Андроповым Армении, Грузии и Азербайджане, чьи представители возглавляли главные «мозговые центры» СССР.
«Андроповский десант» во главе со следователями Тельманом Гдляном и Николаем Ивановым в конце 70-х должен был одним ударом дискредитировать Брежнева и расширить сферу кавказского влияния в Узбекистане, где в высших эшелонах власти было много армян, хотя армянская диаспора составляла всего 0,2 процента местных жителей. И дать возможность армянским и грузинским глобалистам подмять под себя сначала республику, затем всю Среднюю Азию. А если это не удастся, то хотя бы перессорить народы.
В результате небывалой травли (в прессе кричали о якобы присвоенных мафией 1,5 млрд. руб.) 31 октября 1983 года Рашидов внезапно скончался. 9 февраля 1984 года не стало и Андропова. Но главное для развала страны генсек сделать успел.
Сразу после смерти его и Рашидова по всей Средней Азии, где молодежь осуждала СССР за идущую под боком кровопролитную войну в Афганистане и уже отчасти была подсажена на наркотики, начались клановые битвы. Они тут же сказались на всех русских, занимавших хоть сколь значимые посты.
При Горбачеве атака на республику усилилась. Глобалистам нужна была не смерть Рашидова, а крах интернационализма. 22 тыс. человек - узбеки, русские, греки, украинцы, таджики, туркмены, татары (но только не армяне!) - были сняты с высоких должностей. Сотни оказались в тюрьме. Дело приобретало неслыханный размах. Но как только в показаниях подследственных речь зашла о крупных взятках Егору Лигачеву, дело о коррупции начали разваливать сверху, а Иванов и Гдлян остались в дураках и были исключены из партии.

АНДРОПОВ был одним из главных инициаторов афганской авантюры, которая помогла мировому правительству расшатать Советский Союз
АНДРОПОВ был одним из главных инициаторов афганской авантюры, которая помогла мировому правительству расшатать Советский Союз

Афганские страсти

Глобалисты в Кремле появились еще при Хрущеве. Их стало больше после резкого роста цен на нефть в 1973 году, когда Брежнев отказался от косыгинской экономической реформы в пользу увеличения поставок сырой нефти на Запад. По сути уже тогда советская экономика начала обслуживать западную экономику, но в плановом порядке. То есть не в ущерб своему производству. Именно это не устраивало Запад. Его волю или свою начал реализовывать Андропов, тогда еще шеф Лубянки, мы уже не узнаем: архивы КГБ, по словам ушедших из него офицеров, при Бакатине были изрядно почищены.
Сегодня доказано, что вторжение в Афганистан, за которое либералы клянут Брежнева, подготовил Андропов при поддержке Устинова, секретаря ЦК КПСС Бориса Пономарева и министра иностранных дел Андрея Громыко.
Генералы Огарков, Варенников, Ахромеев были категорически против ввода войск. Весной
1979 года, когда официальный лидер ДРА Нур Мухаммад Тараки и премьер Хафизулла Амин попросили у нас помощи, Брежнев и Андропов согласились. Но в октябре Тараки был убит, и Брежнев заколебался. А в декабре Андропов вдруг резко поменял мнение и надавил на Брежнева, сообщив, что Амин запросил помощи у США, где учился и был завербован ЦРУ. И янки якобы готовы ее оказать и установить ракеты «Першинг». Более того, ЦРУ якобы проводит в Турции операцию по созданию «новой Великой османской империи» с включением в нее южных советских республик. И Брежнев сдался.
Военные тщетно пытались его отговорить. Объясняли, что вторжения американских войск в Афганистан не будет: прошло всего три года после многолетней позорной войны во Вьетнаме. США были на грани экономической катастрофы. Джимми Картер за год до президентских выборов в Афган не сунется.
И действительно, янки впервые после Вьетнама решились на вторжение в другую страну лишь в 1983 году - в крохотную Гренаду. А наши воины почти десять лет гибли ни за что, да еще покидали Афганистан опозоренными на весь мир, включая родную страну, где либералы их называли «убийцами мирного населения» с молчаливого согласия Горбачева.
...А народная память добра к Андропову по простой причине: при нем в 1983 году впервые после смерти Сталина была снижена цена на водку.

No comments:

Post a Comment