August 15, 2013

აკადემიკოსი სახაროვის წინამორბედი ბოლშევიკი ღენერალი სიტინი და მისი გეგმები

საქართველოს გასაბჭოებიდან სულ ცოტა ხნის შემდეგ, 1921 წლის 30 აპრილს ბოლშევიკების სამხედრო ატაშემ დემოკრატიულ საქართველოში პაველ პავლოვიჩ სიტინმა  აი ასეთი დოკუმენტი «აფრინა» მოსკოვს:


«უეჭველია რომ ამ საკითხს ფრთხილად უნდა მივუდგეთ, მაგრამ ხომ არ შევწირავთ ინტერნაციონალისთვის არსებით მიზნებს რუსეთის საბჭოთა ფედერატიულ სოციალისტურ რესპუბლიკასა და თურქეთსა და ანტანტას შორის ტერიტორიულად ესოდენ მნიშვნელოვანი პოზიციის მქონე პატარა ერის შოვინიზმს?...

ადგილობრივი შოვინისტების წინააღმდეგ ერთ-ერთი გამაფრთხილებელი ზომა უნდა იყოს საქართველოს საზღვრებში… რუსეთის საბჭოთა ფედერატული სოციალისტური რესპუბლიკის წითელი არმიის საკმაოდ ძლიერი ნაწილების დატოვება. ქართული შოვინიზმის მატერიალურად და მორალურად დამასუსტებელ მეორე ზომად ვთვლი აფხაზეთის გამოყოფას... რუსეთის საბჭოთა ფედერატული სოციალისტური რესპუბლიკის საზღვარი დაუყოვნებლივ უნდა გადავწიოთ ბზიფის მარჯვენა სანაპირომდე, ე.ი. აფხაზეთთან უშუალო მეზობლობამდე.


თუ კი შემდეგ აფხაზ ხალხს, მაგალითად პლებისციტის ფორმით (მისი ჩატარება შეიძლება უმოკლეს დროში), შევეკითხებით თუ სახელმწიფოებრივი არსებობის როგორ ფორმას მოისურვებდა უეჭველია რომ აფხაზი ხალხი მოისურვებს სრულ შეერთებას რუსეთის საბჭოთა ფედერატულ სოციალისტურ რესპუბლიკასთან. რუსეთის საბჭოთა ფედერატული სოციალისტური რესპუბლიკისათვის უდიდესი პოლიტიკური და სტრატეგიული მნიშვნელობის მქონე ეს აქტი რუსეთს გადასცემს ქართველების მიერ აოხრებული ამ მხარის უდიდეს ბუნებრივ სიმდიდრეებს. თვითონ საქართველო, საბჭოთაც კი, და
, მით უმეტეს აფხაზეთი ვერასოდეს მოახერხებენ ამ ქვეყნის ტყეების და მთების უზარმაზარი სიმდიდრეების ათვისებას და მეთამბაქოების და მეთევზეობის სწორად დაყენებას...


აფხაზეთის შემდეგ ყურადღება უნდა მივაქციოთ სამეგრელოს რომელიც ასევე  განსხვავდება საქართველოსგან ენით და ნაციონალობით და რომელსაც მუდამ სტანჯავდა ქართველთა ბატონობა. სამეგრელო ენგურით უშუალოდ ესაზღვრება აფხაზეთს და სამხრეთით მიდის მდინარე რიონამდე... სტრატეგიული თვალსაზრისით უდიდესი მნიშვნელობის მქონე ეს ტერიტორიაც შეიძლება დაემორჩილოს რუსეთის საბჭოთა ფედერატული სოციალისტური რესპუბლიკის გავლენას თუ კი მეგრელებსაც აფხაზების მსგავსად მიეცემა ავტონომია... საქართველოს რესპუბლიკის ავტონომიურ, მით უმეტეს რუსეთის საბჭოთა ფედერატული სოციალისტური რესპუბლიკის გავლენას დაქვემდებარებულ ავტონომიურ ერთეულებად დანაწევრების ეს გზა იმსახურებს ჩვენს დიდ ყურადღებას. რაც უფრო წვრილ-წვრილი იქნება ეს ერთეულები მით უკეთესი...” (გენშტაბი, სიტინი).


1921 წლის 30 აპრილს სამხედრო ატაშე თბილისში პაველ სიტინი ცენტრში გაგზავნილ საიდუმლო მოხსენებაში წერდა რომ რუსეთმა უნდა იზრუნოს ამიერკავკასიაში თავისი გავლენის აღდგენის ახალ ფორმებზე.

ის სთავაზობდა საქართველოს დაგლეჯას და დაფლეთას  რუსეთის საბჭოთა ფედერატული სოციალისტური რესპუბლიკის გავლენას დაქვემდებარებულ ავტონომიურ ერთეულებად, ამასთან  რუსული გავლენის ქვეშ უნდა დარჩენილიყო თბილისი, ბაქო,ბათუმი.

საბჭოთა დემოკრატიის ფლაგმანი აკადემიკოსი სახაროვის მიერ საქართველოს გამოცხადება სტალინის მიერ შექმნილ მცირე იმპერიად და მისი ევროპისა და აზიის საბჭოთა რესპუბლიკების კავშირის კონსტიტუციის პროექტი ბევრ სხვა რამესთან ერთად მიზნად ისახავდა ღენერალი სიტინის პროექტის განცორციელებასაც. კრემლი დღესაც ატარებს ამ პოლიტიკას.

. 30 апреля 1921 года военный атташе России в Тбилиси Павел Сытин в секретном докладе, направленном в центр, указывал на то, что “Россия должна озаботиться восстановлением в новых формах своего влияния в Закавказье”. Он предлагал “размежевать” Грузию на ряд автономных единиц, “подчиненных влиянию РСФСР”, оставляя при этом под русским влиянием Тифлис, Баку, Батуми.

საინტერესო ისაა რომ ეს ეწინააღმდეგებოდა ლენინის და სტალინის თანამებრძოლი ტერორისტი ნესტორ ლაკობას აზრსაც.

მას შემდეგ რაც თავი მოიკლა აფხაზეთის საქართველოდან გამოსაყოფად აფხაზეთის სახალხო კომისართა საბჭოს თავმჯდომარე სრულიად საქართველოს ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის მესამე სესიაზე 1926 წლის 13 ივნისს ამბობდა :

"აფხაზური რესპუბლიკა ვიღაცას წარმოუდგენია რესპუბლიკად აფხაზებისთვის. ეს არ შეესაბამება საქმის რეალურ ვითარებას აფხაზეთში და აი რატომ.

ჩვენ გვქვია აფხაზეთი,მაგრამ აფხაზეთში ჩვენ საქმე გვაქვს არა მარტო აფხაზებთან.

აქ ძირითადი ხალხები მათი რაოდენობრივი წონით არიან აფხაზები,ქართველები,სომხები და ბერძნები. მაგრამ აფხაზმა არ უნდა იფიქროს რომ თუ კი მას ადრე ჩაგრავდნენ ყველაზე მეტად ეხლა მას აქვს სხვა ხალხებთან შედარებით მეტი თავისუფლების და მეტი პრივილეგიის უფლება.

ზოგი ჩვენი მოწინააღმდეგე  აფხაზეთის რესპუბლიკის მორყევის თავის ტაქტიკას მუდამ აგება აი ამაზე:  მოინდომებს აფხაზეთი და წავა საქართველოსგან,მოინდომებს და დარჩება საქართველოსთან.

საბჭოთა აფხაზეთი  კი არ აპირებს წასვლას საბჭოთა საქართველოსგან. საბჭოთა აფხაზეთი  საქართველოსთან ერთად თუ გნებავთ საიქიოშიც წავა....

აფხაზეთის მშრომელი მასებისთვის  საკითხი  ერთხელ და სამუდამოდ დგას ასე:

აფხაზეთის და საქართველოს ბედი ერთიანია.... თვითონ აფხაზეთმა ჩართო თავისი თავი საქართველოს შემადგენლობაში..." // "შრომითი აფხაზეთი", 1926 წლის 19 ივნისი//. 

მოკლედ, სტალინის მოხელე 1921 წელს ითხოვდა აფხაზეთის საქართველოსგან გამოყოფას და ბოლშევიკი ტერორისტი და სტალინის მეგობარი ნესტორ ლაკობა სიხარულით და სიამოვნებით აცხადებდა აფხაზეთის დამოუკიდებლობას ბათუმში.

1926 წელს კი ასეთი რამე. რა მოხდა?

რა მოხდა და 1924 წლის აჯანყება მოხდა ბატონებო და ქალბატონებო და ამან ხასიათი გაუფუჭა სტალინს და რაღაცეები გადააფიქრებინა,მაქსიმალიზმი შეარბილებინა.

მან ღვარა საუკეთესო  ქართველთა სისხლის მდინარეები,მაგრამ საქართველოს მოსპობა ვეღარ გაბედა.

საქართველოს მოსპობა გაბედეს და ეს პოლიტიკა განაახლეს დესტალინიზატორებმა ხრუშჩოვმა,გორბაჩოვმა,ლავრენტი ბერიას მიერ გამოზრდილმა აკადემიკოსმა სახაროვმა.

მოკლედ ეხლა,1924 წელს და შემდეგ საუკეთესო ქართველობის მოსპობის და აფხაზეთის ქართველობის განადგურების  შემდეგ საბჭოთა დემოკრატია არხეინად სპობს საქართველოს.

დამაფიქრებელია ბატონებო და ქალბატონებო,დამაფიქრებელია...იცოცხლეთ და გაიხარეთ საქართველოსთან და მისი არა მარტო ქართველ მეგობრებთან ერთად.

 w.utro.ru/articles/2001111504135046493.shtml
 
СМИ ОПУСТИЛИ НАД АБХАЗИЕЙ "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС"
Давид ДЖАПАРИДЗЕ, 15 ноября, 04:13

  ...Павла Павловича Сытина, военного атташе России в независимой Грузии в начале 20-х годов. Архивы всегда актуальны, тем более архивы стратегической военной разведки! Генерал Сытин резюмирует: "Отделение Абхазии от Грузии диктуется всеми соображениями.. путь расчленения Грузинской республики на ряд автономных единиц, тем более подчиненных влиянию РСФСР, чем эти единицы меньше, заслуживает большего внимания" (ЦИАГ, ф.1874, оп.1 хр.4).

Из доклада председателя СНК Абхазии Н. Лакобы на III сессии Всегрузинского ЦИК в Сухуми 13 июня 1926 г.:

«Абхазскую республику кое-кто понимает в том смысле, что Абхазская республика - это значит республика для абхазцев. Такое положение вещей не соответствует действительному положению дела в Абхазии и вот почему. Хотя мы и называемся Абхазией, но в Абхазии мы имеем дело не только с абхазцами.

Здесь основными народами, по их численному весу, являются следующие: абхазцы, грузины, армяне и греки. Но этот абхазец не должен рассуждать таким образом: если меня угнетали раньше больше всех, то теперь я имею право на большую свободу, на большую привилегию по сравнению с другими народностями.

...Кое-кто из наших противников все время строят свою тактику по расшатыванию власти республики Абхазии вот на чем: Абхазия захочет - уйдет от Грузии, захочет - останется с Грузией... От Советской Грузии Советская Абхазия никуда не собирается уйти, но вместе с Советской Грузией, в составе Советской Грузии, Абхазия пойдет, если даже угодно и на тот свет...

Для трудящихся масс Абхазии вопрос раз и навсегда стоит так: судьба Абхазии с Грузией едина... Сама Абхазия включила себя в состав Грузии...» («Трудовая Абхазия», 19 июня1926 г.).

 http://www.studsell.com/view/161439/120000/

бытия на Кавказе в контексте "Большой игры"

Статья - Политология

�еллеровской “Стандарт ойл”. В 1900 году в топливно-энергетическом балансе самой России доминировала нефть - 41,7 процента. (Правда, первое десятилетие ХХ века в России, как и во всем мире, было отмечено “углезацией” топливно-энергетического баланса - в 1908 году доля нефти составила 12,1 процента).
Экономические интересы мировых нефтяных компаний в немалой степени обусловили вовлечение в борьбу за Кавказ после распада Российской империи в 1917 году европейских, ближневосточных государств, а также режимов, пришедших тогда к власти в Закавказье и стремившихся выйти из-под руки большевистской Москвы.
Вспомним, что 26 бакинских комиссаров (поддерживающих большевистское московское правительство) были расстреляны солдатами английского экспедиционного корпуса на Кавказе. Немецкие войска, на которые пыталось опираться меньшевистское правительство Грузии, стремились закрепить позиции Германии в этом регионе. На свою долю рассчитывала соседняя Турция.
В свою очередь большевики во главе с Лениным не собирались уступать контроля над Закавказьем. Они были беспощадны в достижении своих целей. Когда обозначилась угроза захвата Баку британскими и турецкими войсками в 1918 году, Ленин 3 июня пишет записку председателю ЧК Бакинского Совнаркома Тер-Габриеляну: “...передать Теру, чтобы он все подготовил для сожжения Баку в случае нашествия и чтобы печатно объявил это в Баку”. Во время военных операций XI-й Красной Армии на Кавказе, Ленин не упускал из поля своего зрения вопросы овладения нефтепромыслами Северного Кавказа и Баку. 28 февраля 1920 года он телеграфировал Реввоенсовету Кавказского фронта: “Смилге и Орджоникидзе. Нам до зарезу нужна нефть. Обдумайте манифест населению, что мы перережем всех, если сожгут и испортят нефть и нефтяные промыслы, и наоборот - даруем жизнь всем, если Майкоп и особенно Грозный передадут в целости”. Красная Армия была еще только на подступах к Баку, а Ленин уже назначил блестящего специалиста Александра Серебровского управляющим Бакинскими нефтепромыслами. Да и Кирова, командовавшего тогда XI армией, вспоминают сегодня недобрым словом как “завоевателя Кавказа”, а ведь с его именем связано чрезвычайно быстрое восстановление нефтяной промышленности Азербайджана после окончания гражданской войны. Последовавшее в 1922 году образование Советского Союза сковало обручем внешних границ территорию закавказского региона, закрепив на том историческом этапе геополитический спор между Западом, Турцией и Москвой в пользу последней.
Запад не собирался мириться с этой ситуацией. Недавно опубликованы архивные материалы, содержащие, в частности, донесение советского агента - запись беседы с военным атташе Великобритании в Тегеране. Документ датируется 1923 годом. Полковник Сандерс, выражая надежду на смену большевистского режима (нэп подогревал такие надежды), называл в ряду важных задач расчленение России, “чтобы легче управлять ею... В отношении Туркестана мы кое-чего добились в этом смысле. Теперь очередь за Закавказьем. Надо создать самостоятельную Закавказскую Республику из Грузии, Армении, Азербайджана и Дагестана. Это окончательно поставит Центральную Россию в зависимость от нас, особенно в отношении жидкого топлива, да и на Черном море мы окажемся хозяевами. Грузины и татары не только в массе, но и в среде многих ответственных работников, вполне сочувствуют этой идее. Тайные комитеты уже работают, особенно в Грузии, Батуме, Тифлисе, Кутаисе, Хони, Гори, Сухуме, Азербайджане, Карабахе. С Арменией же дело обстоит хуже. Сторонников русских там больше. Армяне предпочитают большевизм еще и потому, что боятся одни в соседстве с турками без русской поддержки... В помощь, нашу или другой европейской державы, кроме русских, армяне, видимо, не верят. Армяне же дашнаки мечтают о Великой Армении в таких границах, что с ними работать трудно...
Очень важно между Турцией и Персией создать свою “Польшу” в виде самостоятельного Курдистана. Цель панисламизма разобьется об эту дикую страну. Курдистан послужит реальным пугалом при той или иной политической обстановке здесь, на Востоке, то против Турции, то против Персии, да и против Закавказья. Курдистан создался на наши деньги, нашими руками и, значит, будет зависеть всецело от нас”. (Мы можем лишь засвидетельствовать, что Курдистан и сегодня играет роль инструмента политики западных держав на Ближнем и Среднем Востоке. Да и на Каспий с целью разработки нефтяных месторождений сразу же после распада СССР пришли британские и американские нефтяные компании).
В те годы советская разведка в противовес западным разрабатывала свои планы закрепления России на Кавказе. 30 апреля 1921 года военный атташе России в Тбилиси Павел Сытин в секретном докладе, направленном в центр, указывал на то, что “Россия должна озаботиться восстановлением в новых формах своего влияния в Закавказье”. Он предлагал “размежевать” Грузию на ряд автономных единиц, “подчиненных влиянию РСФСР”, оставляя при этом под русским влиянием Тифлис, Баку, Батуми.

No comments:

Post a Comment