October 1, 2013

ევროპა და დაბეჩავებული კავკასია, საინტერესო გამოცდილება


კომიტეტები ჩეჩნეთი 

1989-90-ან წლებში საბჭოთა დემოკრატიის ლიდერმა აკადემიკოსმა სახაროვმა საქრთველო გამოაცხადა არამზადა სტალინის მიერ შექმნილ მცირე იმპერიად და გამოქვეყნა კონსტიტუციის პროექტი რომლის თანახმადაც საქართველოს უნდა გამოყოფოდა მისი ავტონომიები და ეს ყოფილი ავტონომიები და საქართველოსგან დარჩენილი ნაწილი ცალ-ცალკე უნდა შესულიყვნენ ე.წ.ევროპის და აზიის საბჭოთა რესპუბლიკების კავშირში რომლის შექმნაც იგეგმებოდა საბჭოთა კავშირის მაგივრად და ადგილზე. აქართველოს ასე დაჯიჯგვნიდან ათი წლის შემდეგ კი უნდა დამდგარიყო მისი დარჩენილი ნაწილის საზღვრების გადასინჯვის საკითხიც. ყველაფერი ეს ანუ კონსტიტუციის პროექტი ბევრჯერ გამოქვეყნდა რუსულად როგორც საბჭოთა ისე რუსულ პრესაში.

ეს იყო საქართველოსთვის ომის გამოცხადება. შედეგები ცნობილია-დანგრეული თბილისი და დანარჩენი საქართველო, გაუდაბურებული და ნანგრევებად ქცეული ქალაქები და სოფლები, საქართველოს მთელი მხარეების დაცლა  მშვიდობიანი ქართული მოსახლეობისგან.გაჩნდა ასობით ათასი მაწანწალდ ქცეული ლტოლვილი.

ეს ომი დღესაც გრძელდება ჩვენს თვალწინ. რუსეთის  შეიარაღებული ძალები და მათი დამხმარე ნაწილები შიდა ქართლში  ანგრევენ ქართველების სახლებს და ქართველებს აძევებენ მათი მამა-პაპათა მიწიდან.

ასეთია გორბაჩოვის, ელცინის და პუტინის მეთაურობით მოქმედი საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა დემოკრატიის მიღწევები.

აი ამ ფონზე საინტერესოა ეს გამოცდილებაც. იქნებ მოხერხდეს ევროპელთა დარწმუნება იმაში რომ საქართველოს წინააღმდეგ ომის დამთავრებაც და საქართველოს აღგენაც კარგი იქნება ევროპელებისთვისაც.

არ იქნებოდა ცუდი ალბათ ევროპაში საქართველოს კომიტეტების შექმნაც. ჩეჩნებზე არანაკლებ დაზარალებული სრულიად უდანაშაულო და უმწეო ქართველები იმსახურებენ ამას/

პირველი კომიტეტები ჩეჩნეთი შეიქმნა პირველი რუსულ-ჩეჩნური ომიდან //1994-1996//. 

მათი მისიები იყო საზოგადოებრივი აზრის მობილიზაცია ჩეჩნეთში ომის წინააღმდეგ, ინფორმაციის გავრცელება, ჩეჩნების და რუსების მხრდაჭერა ომის წინააღმდეგ ბრძოლით. ხელის შეწყობა საფრანგეთში ჩეჩნების ჩამოსვლისთვის და ჩეჩნების მიერ აზრის საჯაროდ გამოთქმისთვის,ჩეჩენი ლტოლვილებისთვის დახმარების გაწევა.


საფრანგეთის მრავალ ქალაქში გაჩნდა 22 კომიტეტი ჩეჩნეთი. მათ ჰქონდათ მსგავსი მიზნები. მათ შეიმუშავეს   საერთო ქარტია.

ბელგიის ჯგუფი ჩეჩნეთი მოძრაობას შეუერთდა 2006 წელს.

1999 წლის სექტემბრიდან თითქმის სრული გულგრილობის ატმოსფეროში მიმდინარეობს ჩეჩნეთის მეორე ომი/  მოსკოვის მიერ 2003 წლიდან დაწყებულმა ასე ვთქვათ ნორმალიზაციის პოლიტიკამ გაამძაფრა კონფლიქტი. რუსული ძალები და კოლაბორაციონისტები ქმნიან ტერორის ატმოსფეროს. მეორეს მხრივ შეირაღებული ბრძოლა გავრცელდა მთელ ჩრდილოეთ კავკასიაში.

დაბოლოს ტერორიზმთან ბრძოლის საბაბით რუსული რეჟიმის გამკაცრება  საფრთხეს უქმნის მთელი რუსეთის მოსახლეობის უფლებებსა და თავისუფლებებს.

საფრანგეთის და ბელგიის კომიტეტები ჩეჩნეთი უმტკიცესად გმობენ ჩეჩნეთის ტერიტორიაზე თითქმის სრული დაუსჯელობის და საერთაშორისო საზოგადოების შეთქმული დუმილის პირობებში მასიურად ჩადენილ ომის დანაშაულებს და დანაშაულებს ადამიანობის წინააღმდეგ.

გმობენ რუსეთის მიერ ტერორიზმთან ბრძოლის სახელით ჩეჩნეთის მთელი მოსახლეობის კრიმინალიზაციას.

კომიტეტები ჩეჩნეთის კოორდინაცია გადაჭრით გმობს  მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ მიმართულ ყველა ტერორისტულა აქტს,მძევლების აყვანას და სხვა დანაშაულებს. ის თვლის რომ ვერაფერი გაამართლებს ასეთ აქტებს ვინც არ უნდა იყოს მათი ჩამდენი და დამკვეთი.

წინადადებები:
საფრანგეთის და ბელგიის კომიტეტები ჩეჩნეთი მოითხოვენ რუსეთის მთავრობისგან :

პილიტიკური და სამხედრო მოლაპარაკებების დაწყებას  ჩეჩნური საზოგადოების მშვიდობის მომხრე ყველა კომპონენტთან.

ადამიანის უფლებების სფეროში მისი საერთაშორის ვალდებულებების პატივისცემას.

რუსული ძალების თუ მათ დაქვემდებარებაში მყოფი ჩეჩნური ძალების ნიერ ადამიანის უფლებათა დარღვევებისთვის ბოლოს მოღებას.

ჩეჩნეთის ტერიტორიაზე ჰუმანიტარული ორგანიზაციების,ჟურნალისტების და გამოძიების საერთაშორისო კომისიის თავისუფლად შეშვებას. 

საერთაშორისო თანამეგობრობისგან ისინი მოითხოვენ:

დაიწყონ პოლიტიკური გადაწყვეტილების ძიება და გამოვიდნენ მოლაპარაკებათა პროცესის გარანტად

გამოიყენონ დაუსჯელობასთან ბრძოლის ყველა იარაღი რაც კი აქვს საერთაშორისო სამართალს. შესაქმნელია სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო.

პოლიტიკური თავშესაფარი და დამატებითი დაცვა მიეცეს ჩეჩნეთიდან ყველა ლტოლვილს ვინც კი ამას მოითხოვს. ...

კომიტეტები ჩეჩნეთი სოლიდარობას უცხადებენ ჩეჩნეთში ომის წინააღმდეგ,მშვიდობისთვის და დემოკრატიისთვის მებრძოლ ყველა რუსსა და ჩეჩენს.

ისინი ისევ უცხადებენ სოლიდარობას საფრანგეთში და ევროპაში მყოფ ლტოლვილებს ჩეჩნეთიდან და აგრძელებენ მათ მხრდაჭერას...

პარიზის კომიტეტი ჩეჩნეთი:
1999 წლის ოქტომბერში პარიზში შექმნილმა ამ კომიტეტმა მიზნად დაისახა საზოგადოებრივი აზრის მობილიზება  რათა საფრანგეთის მთავრობას და საერთაშორისო ორგანიზაციებს უბიძგოს მოქმედებისკენ ჩეჩნეთის ომის დასამთავრებლად და ამ რესპუბლიკის რეკონსტრუქციაში მონაწილეობის მისაღებად.

ჩვენ ვცდილობთ დახმარება გავუწიოთ სხვადასხვა ჰუმანიტარულ ინიციატივებს,  ჩვენ მხარს ვუჭერთ საფრანგეთში მყოფ ჩეჩენ ლტოლვილებს და ვითანამშრომლობთ საფრანგეთის სხვა ქალაქებში და სხვაგან შექმნილ კომიტეტებთან.

ჩვენ მხარს ვუჭერთ იმათ ვინც რუსეთში იბრძვის ამ ომის წინააღმდეგ//ადამიანის უფლებათა დამცველებს.ანტიმილიტარისტებს,
ანარქისტებს,ეკოლოგებს. და ბოლოს ჩვენი მოქმედების ხანგრძლივ პერსპექტივაში ჩაწერით ჩვენ ვცილობთ თანამშრომლობას ჩეჩენთა იმ ორგანიზაციებთან რომლებსაც შეუძლიათ მონაწილეობის მიღება ჩეჩნეთში სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში.

რუსეთის ხელისუფლება ხელს უშლის ინფორმაციის გავრცელებას.

ჩვენი პრიორიტეტია ინფორმაციის ძიება და გავრცელება.

ჩვენი კონტაქტები ადამიანის უფლებათა დაცვის რუსულ და ჩეჩნურ ორგანიზაციებთან, რუსულ და ჩეჩნურ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ჩვენ გვაძლევენ ინფორმაციის და მოწმობათა სეგროვების საშუალებას.

ჩვენ ვფიქრობთ რომ მხოლოდ საზოგადოებრივი აზრის მნიშვნელოვანი მობილიზაცია უბიძგებს დასავლეთის მთავრობებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს  რუსეთის მთავრობაზე ზეწოლისკენ....

La Coordination des Comités Tchétchénie de France et de Belgique

Qui sommes-nous ?

Les premiers Comités Tchétchénie ont été créés dès la première guerre russo-tchétchène (1994-1996). Leurs missions : mobiliser l’opinion publique contre la guerre en Tchétchénie, diffuser de l’information, soutenir Tchétchènes et Russes luttant contre la guerre, favoriser la venue et l’expression publique des Tchétchènes en France, aider les réfugiés de Tchétchénie. Vingt-deux Comités Tchétchénie ont vu le jour dans plusieurs villes de France, avec des objectifs similaires. Ils se sont dotés d’une charte commune. Le Groupe Tchétchénie de Belgique a rejoint la Coordination en 2006.

Pourquoi s’engager pour la paix en Tchétchénie ?

La seconde guerre de Tchétchénie se poursuit depuis septembre 1999 dans l’indifférence quasi générale. La politique de « normalisation » décidée par Moscou depuis 2003 n’a abouti qu’à un pourrissement du conflit, dans un climat de terreur entretenu par les forces russes et leurs collaborateurs locaux. On assiste en outre à une extension de la violence armée à tout le Caucase du Nord. Enfin, le durcissement du régime russe, sous prétexte de lutte contre le terrorisme, constitue une menace directe pour les droits et libertés de l’ensemble de la population de Russie.

Nos positions

Les Comités Tchétchénie de France et de Belgique condamnent avec la plus grande fermeté tous les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité qui ont été et sont toujours massivement perpétrés sur le territoire tchétchène, dans une impunité quasi totale et avec le silence complice de la communauté internationale. Ils dénoncent la criminalisation par la Russie, au nom de la lutte contre le terrorisme international, de l’ensemble de la population tchétchène.
La coordination des Comités Tchétchénie condamne sans réserve tous les actes terroristes, prises d’otages et autres crimes visant la population civile. Elle considère que rien ne peut justifier de tels actes quels qu’en soient les auteurs et les commanditaires.

Nos propositions

Les Comités Tchétchénie de France et de Belgique demandent au gouvernement russe :
-  D’engager des négociations politiques et militaires avec toutes les composantes de la société tchétchène favorables à la paix ;
-  De respecter ses engagements internationaux en matière de droits humains ;
-  De mettre un terme aux violations des droits humains commises par les forces russes ou par les forces tchétchènes qui leur sont subordonnées ;
-  D’autoriser le libre accès du territoire tchétchène aux organisations humanitaires, aux médias et à une commission internationale d’enquête.
Ils demandent à la communauté internationale :
-  De s’engager instamment dans la recherche d’une solution politique et de se porter garants d’un processus de négociations ;
-  D’utiliser tous les outils de lutte contre l’impunité du droit international, notamment la création d’un Tribunal Pénal International ;
-  D’accorder l’asile politique ou une protection subsidaire à tous les ressortissants de Tchétchénie qui en font la demande, et ce dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions, conformément aux recommendations du Haut Commissariat pour les Réfugiés des Nations Unies, en tenant compte de l’impossibilité, pour ces personnes, de se réclamer de la protection de la Fédération de Russie.
Les Comités Tchétchénie affirment leur solidarité avec toutes les forces russes et tchétchènes qui luttent contre la guerre en Tchétchénie, pour la paix et la démocratie.
Ils réaffirment leur solidarité avec les réfugiés de Tchétchénie présents en France et en Europe et continueront à les soutenir, notamment contre les procédures de réadmission liées au Règlement dit « Dublin II », qui constitue une restriction grave du droit d’asile pour la population de Tchétchénie en Europe.
Coordination des Comités Tchétchénie de France et de Belgique
Pour nous écrire :
Comité Tchétchénie
21 ter rue Voltaire - 75011 Paris
Tél. : 06 14 02 74 52
Email : paris@comite-tchetchenie.org


La Charte des comités Tchétchénie de France et de Belgique

De nombreux Comités Tchétchénie se sont créés en France et en Belgique depuis le début de la seconde guerre en Tchétchénie en 1999. Ces Comités se réunissent à intervalle régulier pour coordonner leurs actions, et adhèrent à la Charte ci-dessous.

Notre Charte

Préambule
La seconde guerre de Tchétchénie se poursuit depuis septembre 1999 avec une violence inouïe et dans l’indifférence quasi générale. La politique de « normalisation » décidée par Moscou depuis 2003 n’a abouti qu’à un pourrissement du conflit, qui se pérennise dans un climat d’insécurité généralisée, de violence et de terreur, entretenu par les forces russes comme par le pouvoir local mis en place par les Russes, et dont la population civile est la principale victime.
L’instabilité croissante qui touche l’ensemble du Nord Caucase fait craindre aujourd’hui une extension meutrière du conflit qui ne pourrait qu’avoir des conséquences dramatiques pour l’ensemble des populations de la région. Le durcissement du régime russe, sous prétexte de lutte contre le terrorisme, constitue une menace directe pour les droits et libertés de l’ensemble de la population de Russie.
Les Comités Tchétchénie condamnent avec la plus grande fermeté tous les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité qui ont été et sont toujours massivement perpétrés sur le territoire tchétchène, dans une impunité quasi totale et avec la complicité de la communauté internationale. Ils dénoncent la criminalisation par la Russie, au nom de la lutte contre le terrorisme international, de l’ensemble de la population tchétchène.
Les Comités Tchétchénie condamnent sans réserve tous les actes terroristes, prises d’otages et autres crimes visant la population civile. Les Comités Tchétchénie considèrent que rien ne peut justifier de tels actes quelqu’en soient les auteurs et les commanditaires.
Devant l’échec total de l’option militaire et le désastre humanitaire, humain et politique que la guerre a entraîné, il est plus que jamais urgent d’oeuvrer pour une solution politique au conflit. Cette solution exige un engagement fort de la communauté internationale, et tout particulièrement de l’Europe, et ne peut passer que par l’ouverture de négociations entre les parties au conflit, avec notamment l’ensemble des composantes de la société tchétchène favorables à la paix. Le président Maskhadov n’avait cessé de demander des négociations et proposait un plan de paix impliquant la communauté internationale. Il a été assassiné.
Les Comités Tchétchénie de France et de Belgique demandent au gouvernement russe :
 • D’engager des négociations politiques et militaires avec toutes les composantes de la société tchétchène favorables à la paix, y compris les autorités de la résistance.
 • D’accepter la médiation et la garantie de tierces parties dans ces négociations et dans la mise en place des accords qui doivent en résulter.
 • De respecter les Conventions de Genève et la Convention Européenne des Droits de l’Homme, qui stipulent en particulier :
  • Le libre accès au territoire tchétchène des organisations humanitaires, des médias et d’une commission internationale d’enquête ;
  • La cessation des violations des droits de l’homme commises par les forces russes ou par les forces tchétchènes qui leur sont subordonnées et notamment les disparitions forcées, exécutions sommaires, détentions arbitraires, tortures, et opérations de représailles massives ou ciblées ;
  • La suppression de tous les centres de détention, de « filtration » et d’internement illégaux, qu’ils soient tenus par les forces russes ou par les forces tchétchènes pro-russes ;
  • Le jugement par une instance indépendante de tous les coupables d’exactions en Tchétchénie.
Ils demandent aux gouvernements européens et en particulier français et belge :
 • De s’engager instamment dans la recherche d’une solution politique et de se porter garants d’un processus de négociations.
 • Le respect de ces conditions comme préalable à toute poursuite de la coopération avec la Russie et notamment des négociations concernant les « quatre espaces » de partenariat privilégié entre l’Union européenne et la Russie.
 • De déposer une plainte inter-étatique contre la Russie devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, comme l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe les y a engagés, ou d’exclure la Russie du Conseil de l’Europe.
 • D’oeuvrer à la création d’un Tribunal Pénal International pour juger les crimes commis en Tchétchénie, comme cela a été recommandé par l’APCE en 2002.
 • D’accueillir sur leur territoire toutes les victimes du conflit tchétchène qui en font la demande et de leur accorder l’asile dans les meilleurs délais.
Ils sollicitent l’implication des élus locaux, régionaux, nationaux et européens dans le soutien des demandes formulées ci-dessus.
Les Comités Tchétchénie de France et de Belgique affirment leur solidarité avec toutes les forces russes et tchétchènes qui luttent contre la guerre en Tchétchénie, pour la paix et la démocratie.
Ils réaffirment leur solidarité avec les réfugiés tchétchènes présents en France et en Europe et continueront à les soutenir, notamment contre les procédures de réadmission liées au Règlement dit « Dublin II », qui constitue une restriction grave du droit d’asile pour la population tchétchène en Europe.

Le Comité Tchétchénie de Paris

Créé à Paris en octobre 1999, le Comité Tchétchénie se fixe pour but de mobiliser l’opinion publique afin de pousser le gouvernement français et les organisations internationales à agir pour mettre fin à la guerre de Tchétchénie et participer à la reconstruction de cette république.
Nous tentons d’apporter notre aide aux différentes initiatives humanitaires. Nous soutenons les réfugiés tchétchènes en France, et collaborons avec les comités créés dans d’autres villes en France et ailleurs. Nous soutenons tous ceux qui, en Russie, luttent contre cette guerre : organisations de défense des droits de l’homme, antimilitaristes, anarchistes, écologistes. Enfin, inscrivant notre action dans la durée, nous cherchons à coopérer avec toutes les organisations tchétchènes qui pourraient être partie prenante dans la construction d’une société civile en Tchétchénie.
La recherche et la diffusion d’informations sont nos priorités. Alors que les autorités russes cherchent par tous les moyens à faire le blocus de l’information, nos contacts avec des organisations de défense des droits de l’homme et des ONG russes et tchétchènes permettent de recueillir des informations et des témoignages.
Nous pensons que seule une mobilisation importante de l’opinion publique peut contraindre les gouvernements occidentaux et les organisations internationales à intervenir auprès du gouvernement russe.

Lire la suite
Nos actions d’information et de mobilisation
Le Comité Tchétchénie a publié un livre en février 2003 : Tchétchénie : dix clés pour comprendre, éditions La Découverte. Une nouvelle édition remise à jour est parue en décembre 2003.
Ce livre est l’un des aboutissements d’une longue mobilisation, lancée dès le début de la deuxième guerre.
Nos premières actions
Notre première initiative, alors que la guerre se déroulait dans un quasi-silence médiatique, a été de lancer un appel demandant un arrêt immédiat de la guerre, le retrait (...)
Lire la suite
Nos actions humanitaires
Le Comité Tchétchénie apporte son soutien aux différentes initiatives humanitaires qui ont lieu en Russie, en particulier celles du Center for Peace Making and Community Developement, qui distribue de l’aide directement dans les camps en Ingouchie, et du réseau Migration et Droit de Mémorial qui ouvre un centre d’accueil matériel, social et juridique pour les réfugiés à Nazran en Ingouchie. Nous maintenons des contacts avec les organisations humanitaires en France, notamment avec Médecins du (...)

os actions humanitaires

Le Comité Tchétchénie apporte son soutien aux différentes initiatives humanitaires qui ont lieu en Russie, en particulier celles du Center for Peace Making and Community Developement, qui distribue de l’aide directement dans les camps en Ingouchie, et du réseau Migration et Droit de Mémorial qui ouvre un centre d’accueil matériel, social et juridique pour les réfugiés à Nazran en Ingouchie. Nous maintenons des contacts avec les organisations humanitaires en France, notamment avec Médecins du Monde, le CCFD, le Secours catholique.
Plusieurs membres du Comité Tchétchénie ont participé activement à l’initiative "Convoi syndical pour la Tchétchénie", lancée par plusieurs syndicats (dont SUD PTT), qui a acheminé un camion de farine à Nazran afin de la distribuer auprès des réfugiés tchétchènes, tout en développant des contacts syndicaux et associatifs tout au long de son voyage (Paris-Nazran en passant par Moscou).
Le Comité Tchétchénie apporte également aux réfugiés tchétchènes en France une assistance juridique et dans la mesure du possible, tente de les aider dans leurs différentes démarches et de leur apporter un soutien matériel.

Comité Tchétchénie, 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris
www.comite-tchetchenie.org

No comments:

Post a Comment